SEBEKOUČINK - ROČNÍ PROGRAM V ROŽNOVĚ

Marian Jelínek bude vaším průvodcem na cestě od sebepoznání ke schopnosti vést sám sebe ve složitosti dnešní doby. Čeká vás cesta k většímu vnitřnímu klidu i výkonu ve vnějším světě v kontextu celkové životní spokojenosti.

Kdy?

31. března až 3. prosince 2023

Kde?

Rožnov pod Radhoštěm

Popis / Co vás čeká

Napadlo Vás někdy jaké by to bylo umět pracovat se svojí myslí tak, jak to dělají vynikající sportovci, TOP manažeři a další úspěšní lidé? Nestor mentálního koučinku v oblasti vrcholového sportu i korporátního světa Marian Jelínek, a také autor bestselleru Vnitřní svět vítězů vás provede krok za krokem peripetiemi sebepoznání a nastavením vašeho vnitřního světa.

METODIKA ZALOŽENÁ NA OSOBNÍ ZKUŠENOSTI
V české džungli mentálního koučinku, je Marian Jelínek obrazně řečeno jasným majákem opravdové kvality. Opírá se o své renesanční vzdělání, bohaté životní zkušenosti, úspěchy i neúspěchy a metodika, jež používá je jeho vlastní soustava postupů, která se mu v průběhu let a v tlaku praxe vydestilovala do esence 4pilířů práce se subjektivním světem. Nepřebírá tedy jen slepě techniky koučovacích škol, ale s tím, co předává je osobně spojen, proto je jeho projev velmi autentický, energický a vtahující do praxe.  Metodika, kterou používá je jednoduchá, přehledná, snadno použitelná a aplikovatelná, jak pro sportovce či top manažera tak i běžného člověka...zvládání trémy, nervozity, emocí, koncentrace a období nezdaru tvoří důležitou součást nejen sportovního světa. Každý z nás občas pocítí v různých situacích pocity strachu, obav, nejistoty, které se mohou projevit v práci či osobním životě. Aby člověk uspěl v jakékoliv oblasti, měl by umět tyto negativní a nechtěné myšlenky zvládat, ne však potlačovat. Jak s negativními myšlenkami a strachy pracovat se dozvíte od hokejového trenéra a kouče, který se mimo jiné proslavil dlouholetou spoluprací s Jaromírem Jágrem.

BĚHEM ROČNÍHO PROGRAMU pochopíte důležité souvislosti evolučního vývoje, poznáte fyziologii a biochemii těla, jež reaguje na naše myšlenky i emoce. Budeme si také klást otázky, kdo jsem vlastně já a čí jsou myšlenky, které nechceme. Naučíte se zvládat své strachy, obavy nebo jiné emoce, které vás brzdí a dozvíte se, jak prakticky koučovat sami sebe. Dostanete sadu nástrojů, které budete moci rychle a efektivně použít i v krizových situacích. Marian Jelínek zde pro vás shrnuje své know-how opřené o mnohaleté zkušenosti i nejnovější postřehy a vědecké podklady.

PRAKTIKA DECH, POHYB, POSTURA: V rámci workshopu i ročního programu budete moci též aktivně pracovat s funkčním dechem a pohybem jako podporou optimálního výkonu, odolnosti a zdraví pro každý den. Čekají vás praktika somatické inteligence v souvislostech moderních vědeckých poznatků i tradičních přístupů. Provede vás Mgr. TEREZA WINKLEROVÁ - Master fitness trenérka, lektorka jógy a dalších somatických přístupů a také zakladatelka Kongresu inteligentního pohybu.

MARIAN JELÍNEK

TERMÍNY VÍKENDŮ:
31.3.-2.4., 2.-4.6., 22.-24.9., 1.-3.12 2023

HARMONOGRAM VÍKENDŮ:

Pátek:
17:00 – 20:00 Marian Jelínek MODUL 1

Sobota:
8:30 – 9:30 Tereza Winklerová PRAKTIKA dech, postura, pohyb
10:00 – 13:00 Marian Jelínek MODUL 2
14:45 – 15:15 Tereza Winklerová PRAKTIKA dech, postura, pohyb
15:30 – 18:30 Marian Jelínek MODUL 3
20:00 – 22:00 NEFORMÁLNÍ POSEZENÍ s lektory, diskuze a vzájemná inspirace

Neděle:
8:30 – 9:30 Tereza Winklerová PRAKTIKA: dech, postura, pohyb
10:00 – 13:00 Marian Jelínek MODUL 4  

MILUJ ŽIVOT A CHTĚJ OD NĚJ CO NEJVÍCE

Průvodci

Marian Jelínek

Kouč, manažer, hokejový trenér
Marian se jako hokejový trenér mimo jiné proslavil i dlouholetou spoluprací s Jaromírem Jágrem. Dokončil doktorát z kinantropologie (věda o pohybu) a v roce 2015 získal druhý doktorát ze sportovní psychologie. Své mnohaleté zkušenosti z vrcholového sportu využívá při inspirativních přednáškách pro manažery, na vysokých školách, konferencích v Čechách i v zahraničí, ale i v rámci osobního koučování. Je garantem oboru Manažerské psychologie na Newton University. Individuálně spolupracuje s řadou vrcholových sportovců a top manažerů. Je autorem či spoluautorem třinácti knih.

Tereza Winklerová

Lektorka inteligentního pohybu a dechu
Tereza vystudovala sociologii a andragogiku na UP v Olomouci. Absolvovala trenérský program na EIF Evropském Institutu Fitness Master Diploma in Personal Training. Je také lektorkou jógy, inspiraci však čerpá také z mnoha dalších přístupů inteligentní práce s tělem a pohybem, např. BMC, kraniosakrální terapie, vývojová kineziologii, somatická embryologie, Continuum, Feldenkraisova a Alexandrova technika a mnoho dalších. Založila úspěšný projekt Kongres inteligentního pohybu, kde se lektoři různých metod a účastníci z řad laiků i odborníků navzájem inspirují a hledají to, co je spojuje.

Vstupenky

Kapacita této akce je již naplněna. Je možnost se ještě přihlásit na
SEBEKOUČINK u Prahy.