EMBRYO V NÁS

cesta embryem člověka při hledání Duše a Ducha

Tento workshop vede JAAP VAN DER WAL - docent anatomie a embryologie se specializací na funkční anatomii pohybového aparátu s důrazem na architekturu pojivové tkáně a fascií a jejich roli v propriocepci. Je také učitelem filozofie vědy a lékařské antropologie. Nyní v důchodu se věnuje především výuce embryosofie.
Workshop bude probíhat v anglickém jazyce s překladem do jazyka českého.

Kdy?

16. - 20. října 2024

Kde?

ZÁMEK BERCHTOLD, Vidovice

+ ON-LINE

Na co se můžete těšit

Tento kurz se zabývá prenatálním vývojem člověka a tím, jak formování těla (morfogeneze) vyjadřuje základní atributy vývoje člověka jako bytosti ducha a hmoty, těla a mysli. Nebo jak to zmínil Andrew Taylor Still: Člověk je mysl, pohyb a hmota (koncept trojjediného člověka). Vědecký přístup fenomenologie slouží k otevření skutečně holistického chápání lidské bytosti. Zdá se, že tak bude možné proniknout k duchovní podstatě této fáze naší lidské existence a k zárodku v nás. Pozornost bude mimo jiné věnována fascii jako orgánu niternosti.

Ve vývoji lidského embrya máme co do činění s něčím, co by se dalo označit jako "stále fungující formy". Tím je myšleno, že gesta růstu a vývoje, která lidské embryo provádí, lze interpretovat a chápat jako lidské chování. A jako jakési předcvičování toho, co se později bude jevit jako fyziologické a psychologické funkce. "Tělo se vyvinulo z nás, ne my z něj." (Rúmí)

Lidské tělo získává svůj tvar a podobu během embryonálního vývoje v nepřetržitém procesu změn a metamorfóz. Pomocí fenomenologického přístupu je možné tato gesta chápat jako lidské chování. Během raných fází lidské existence lze z biologických faktů "vyčíst" procesy, které doprovázejí (přinejmenším myslitelný) akt vtělení. Tato gesta jsou také jakousi ozvěnou či rekapitulací gest vývoje člověka jako druhu. Tímto způsobem se setkávají biografie a biologie. Embryonální existence není pouze pominutou fází lidského života, embryo v nás stále existuje: také ve své nevědomé fyzické existenci a těle jednáme jako bytosti duše a těla. 

Zdá se, že lidské embryo je jakousi nepřetržitou empatickou rovnováhou mezi "introvertní antipatií" a „extravertní sympatií" ve vztahu ke svému kontextu a prostředí. Tato polarita se zdá být aktivní v různých dimenzích a směrech mj. mezi hlavou a končetinami a mezi kraniální (hlava) versus kaudální (pánev), zatímco v trupu a páteři (tzv. středu) se zdá být zachována typicky lidská vlastnost jít vzpřímeně a balancovat.

Obsah/téma workshopu: 

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s velkými procesy a silami stávání se, které působí v lidském těle jako nezbytné podmínky pro bytí lidské individuality. Nejen intelektem, ale i srdcem: fenomenologie je přístupem prožívání a účasti namísto čistého myšlení a pozorování. Předchozí znalost embryologie není nutná. Přednášky a diskuse se budou střídat s praktickými cvičeními, jako je kreslení tvarů a tělesné pohyby ("eurytmie" a "anatomický tanec").

"Tělo se vyvinulo z nás, ne my z něj" (Rúmí).  Mysl a Tělo v děloze.

Početí: Naše děti nepocházejí z nás, ale skrze nás "Tvé děti nejsou tvé děti".

Embryo v nás: (Andrew Tailor Still): Člověk je mysl, pohyb, hmota.

Polarita v lidském Gestaltu jako vyjádření "dvojjedinosti" Ducha (Mysli) a Těla.

Lidská bytost a prostředí jako placenta: malá ve velkém světě. Vyváženost jako princip člověka.

Stát se člověkem: Vzpřímeně stojící člověk jako obraz svobody. Člověk jako "dospělé embryo".

Utváření vnitřního a "středního" s trojjediností ve všech tělesných dimenzích.

Fascie a krev jako orgány Vnitřnosti.

Polarita v končetinách: "Paže zprostředkovávají".

Průběh workshopu:
Začíná ve středu v 10hod a končí v neděli v 17hod.
V průběhu dne jsou přestávky na oběd a příležitostné krátké pauzy. V ceně je zajištěno ubytování a celodenní strava.

DOPOLEDNÍ BLOK 9:00 (první den 10:00) – 12:30 přednáška (s pauzou)
ODPOLEDNÍ BLOK 14:00 - 18:00 (poslední den 17:00) s pauzou

SEMINÁŘ JE URČEN:

kraniosakrálním terapeutům, psychoterapeutům, psychologům, lékařům, dulám, porodním asistentkám, dalším lektorům a terapeutům, kteří pracují s tělem, ale také každému, kdo se zajímá o otázky existence ve vertikální úrovni a zajímá ho jak duch, duše vstupuje do formy. Pro všechny, kteří chtějí pochopit život nejen intelektem, ale i srdcem.

 

Lektor

Jaap van der Wal

Docentem anatomie a embryologie a učitel embryosofie
Doktor Jaap van der Wal je lékař a až do svého odchodu do důchodu v roce 2012 působil jako docent anatomie a embryologie na univerzitě v nizozemském Maastrichtu. Po ukončení lékařského vzdělání v roce 1973 se specializoval na funkční anatomii pohybového aparátu s (pozdějším) důrazem na architekturu pojivové tkáně a fascií a jejich roli v propriocepci. Postupně se vypracoval na učitele filozofie vědy a lékařské antropologie. "Mou vášní však byla a stále je lidská embryologie. Lidské tělo je proces, který se vyvíjí a funguje v čase. Embryo se pohybuje a chová ve formách. Právě v této oblasti jsem se setkal s goethovským fenomenologickým přístupem. Uplatňuji metodu dynamické morfologie, abych pochopil, co vlastně děláme jako lidské bytosti, když jsme embryo. S úctou nacházím v embryu opatrné odpovědi na otázky po smyslu lidské existence." Po odchodu do důchodu se plně věnuje Embryu v pohybu, celosvětovému projektu výuky embryosofie. Svou "embryosofii" nyní vyučuje v Evropě a USA v institutech pro kraniosakrální terapii, osteopatii, polaritní terapii, ale také prenatální psychologii a traumatoterapii atd. Podívejte se také na jeho webové stránky: www.embryo.nl Knihy autora Jaap van der Wal, Michaela Glöckler (Hg.) Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt, Verlag am Goetheanum, 4. přepracované vydání, 2016, ISBN 978-3-7235-1552-5. Německy, rozsáhlé anglické abstrakty. Jaap van der Wal, Dynamická morfologie a embryologie. Kapitola 4 v Guus van der Bie a Machteld Huber (eds), Foundations of Anthroposophical Medicine, Floris Books, 2003, ISBN 0-86315-417-4.

LITERATURA:

Jaap van der Wal, Michaela Glöckler (Hg.) Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt, Verlag am Goetheanum, 4. přepracované vydání, 2016, ISBN 978-3-7235-1552-5. Německy, rozsáhlé anglické abstrakty. 

Jaap van der Wal, Dynamická morfologie a embryologie. Kapitola 4 v Guus van der Bie a Machteld Huber (eds), Foundations of Anthroposophical Medicine, Floris Books, 2003, ISBN 0-86315-417-4. 

Vstupenky

V případě, že se přihlásí dostatečné množství účastníků, budeme schopni financovat i on-line přenos a následné zpracování videozáznamu. Bude-li tomu tak, pak každý, kdo si zakoupí vstupenku, dostane také k dispozici neomezený videozáznam, ke kterému se po té bude moci kdykoli vracet.

SOUČÁSTÍ VSTUPENKY JE TAKÉ BONUS: ON-LINE VSTUPENKA NA KONGRES UZDRAVENÍ PRENATÁLNÍCH TRAUMAT DAREM.