UZDRAVENÍ PRENATÁLNÍCH TRAUMAT

Vědecko-somatický formát kongresu je tématicky zaměřen na uzdravení traumatických otisků z prenatálního a perinatálního období našeho života a jejich vlivu na život v dospívání a dospělosti.
Záměrem akce je také díky těmto poznatkům a prožitkům vyvolat společenskou změnu v přístupu k tomuto velmi významnému počátečnímu období lidských životů.

Kdy?

3.-5. května 2024

 

Kde?

Hotel Energetic, Rožnov p. Radhoštěm + ON-LINE
(změna místa vyhrazena)

Tento mezinárodní kongres bude tématicky zaměřen na pestrou škálu možností, jakým způsobem je možné přistoupit k uzdravování nepříznivých zážitků, které mají svůj původ z období v děloze - od početí až po první rok života po narození. A tím zmírnit či neutralizovat negativní vlivy těchto počátečních otisků na náš život. Naše první životní zážitky mají silný vliv na to kým jsme a jak se chováme, zanechávají v nás hlubokou stopu a ovlivňují celý náš život. Máme příležitost tyto zážitky konstruktivně zpracovat a integrovat. A být tím, kým v jádru skutečně jsme.

INTERAKTIVNÍ SETKÁNÍ NAŽIVO I ON-LINE SE SVĚTOVÝMI ODBORNÍKY Z PRAXE - ZE ZAHRANIČÍ I ČR.
Zajištěn obousměrný anglicko - český překlad.

PÁTEK 3.5.2024

09:30 - 11:30 Jaap van der Wal
13:00 - 15:00 Matthew Appleton 
15:30 - 17:30 Apab’yan Tew
18:30 - 20:00 Stephen Porges

SOBOTA 4.5.2024

10:00 - 13:00 Thomas Verny
14:30 - 17:30 Dorothe Trassl
19,00 - 22:00 DušeK - s Jaroslavem Duškem, MUDr. Helenou Máslovou
a dalšími účinkujícími z kongresu IP  

NEDĚLE 5.5.2024

08:30 - 09:30 Tereza Winklerová
10:00 - 12:30 Radek Neškrabal
14:00 - 16:30 Ellynne Skove
17:00 - 18:30 Jana Slavíčková 

ÚČINKUJÍCÍ HOSTÉ

Stephen Porges

on-line 3.5.
významný vědec a světová autorita v oblasti diagnostiky a léčby traumatického stresu, je tvůrce polyvagální teorie, která spojuje evoluci nervového systému savců se sociálním chováním a fyziologickými stavy. Je hlavním vědeckým poradcem společnosti Unyte Health, který řídí vývoj nových produktů, terapií, výzkumných a vzdělávacích programů založených na teorii polyvagie. Je tvůrcem hudební intervence Safe and Sound Protocol (SSP) - praktické aplikace Polyvagální teorie - a spoluzakladatelem Polyvagálního institutu (PVI), neziskové organizace zaměřené na podporu výzkumu, vzdělávání a budování komunity v oblasti Polyvagální teorie. "Náš nervový systém se neustále snaží najít způsob, jak přežít, jak být v bezpečí." - Dr. Stephen Porges

Matthew Appleton

on-line 3.5.
Je psychoterapeutem, kraniosakrálním terapeutem a poskytuje integrativní terapie dětí. Je vyškolen v Core Process Psychotherapy a Integrative Body Psychotherapy. Při své práci s klienty vychází také z praxe všímavosti, somatického a psychologického řešení šoků, pre a perinatální psychologie a využívám imaginace a vnitřních energetických procesů ke zkoumání ztělesněné zkušenosti. Do své praxe začleňuje strukturální i biodynamické aspekty kraniosakrální terapie a specializuje se na práci s kojenci a dětmi. Neutišitelný pláč, neklid, koliky, problémy se spánkem a krmením mohou často souviset s dřívějšími problémy, které nebyly vyřešeny. To lze rozpoznat podle "řeči těla dítěte", může se jednat o tzv. "vzpomínkový pláč", který lze odlišit od "pláče v přítomném okamžiku potřeb", jako je hlad, únava nebo nuda.

Jaap van der Wal

on-line 3.5.
Pracoval jako docent anatomie a embryologie na univerzitě v Maastrichtu. Je lektorem v oblasti "alternativní" nebo "komplementární" medicíny, jako je jóga-školení, školení pro arteterapii a předporodní podporu, dále školení v osteopatii, kraniosakrální terapii a polaritní medicíně. V posledních letech se stále více zabývá výzkumem funkce a významu fascií a pojivových tkání v lidském těle. V této práci navázal na "transanatomické" myšlení. Vede semináře "Embryo v pohybu" jak pro laiky, tak pro profesionální zájemce jako lékaře, porodní asistentky a další terapeuty a ve stále větší míře i pro profesní skupiny jako osteopaty, kraniosakrální terapeuty, traumatology atd. Hlavním jeho zájmem je vývoj lidského embrya spolu se vším, co s ním souvisí, jako je evoluce a genetika, a to vše v kontextu s obrazem člověka a filozofií vědy. Důležitým inspiračním zdrojem je pro něj antroposofie Rudolfa Steinera a aplikací Goethova fenomenologického přístupu se mu daří překlenout propast mezi spiritualitou a humanitními vědami na jedné straně a pozitivistickou přírodovědou na straně druhé. Tuto metodu používá především na poli prenatálního vývoje lidské bytosti.

Apab’yan Tew

on-line 3.5.
Tat Apab'yan Tew je Ajq'ij - duchovní průvodce mayského rodu K'iche' z Guatemalské vysočiny. Kromě toho, že je znalcem mayského kalendáře, strážcem dne, léčitelem kostí, bylinkářem, je jediným mužem, který byl na vysočině vyškolen jako porodní bába. Během desítek let praxe si Tat Apab'yan vytvořil rozšířené schéma porozumění vědomí dítěte v době těhotenství. O jeho představení se podělil ve své první knize - Zrození vesmíru: Mayská věda o těhotenství. Mayská věda a filozofie studuje plození a poukazuje na posvátné a kultivované ženství. V úkonech matky se skrývají biologické a kognitivní vazby, které strukturují různé úrovně vědomí, skrze které bude dítě i jako dospělý jedinec čelit světu, vnímat ho a interpretovat. Jeho úsilí směřuje k tomu, aby představil dávné Mayské vědění nikoli jako folklorní příběh, ale jako plnohodnotnou vědu.

Thomas Verny

na živo 4.5.
Světově proslulý lékař, psychiatr, vědec a průkopník prenatální a perinatální psychologie. Autor bestselleru Tajemný život nenarozeného dítěte. Více: www.thomasverny.cz

Dorothe Trassl

na živo 4.5.
Psycholožka a učitelka jógy, která spojuje ve své práci to nejlepší z obou světů – psychického i fyzického. Kombinuje zkušenosti The Journey terapeuta, vědomého kouče a e-motion trauma jóga terapeuta.

Jaroslav Dušek

na živo 4.5.
Moderuje večerní besedu v rámci pořadu DušeK. Součástí besedy bude MUDr. Helena Máslová a další účinkující z kongresu.

Helena Máslová

na živo 4.5.
Lékařka, která se mnoho let věnuje psychosomatice a práci s traumatem. Dlouhodobě usiluje o humanizaci porodnictví a podporu ranné vazby matky a dítěte (bondingu).

Ellynne Skove

na živo 5.5.
Licencovaná somatická psychoterapeutka. Je zakladatelkou Bright Start Babies. Ellynne má magisterský titul v oboru taneční/pohybová terapie a je diplomovanou specialistkou v prenatální a perinatální psychologii. Je mentorkou pro studenty pre a perinatální psychologie v rámci APPPAH (Asociace prenatalní a perinatální psychologie a zdraví). Ellynne se specializuje na opravu bondingu a léčení porodního traumatu a dělá prenatální bonding s rodinami, které teprve příchod potomka očekávají. Ellynne více než 40 let působí jako terapeut a lektor. Ellynne vedla školení a i privátní terapie v České republice od roku 2009. Více zde: www.brightstartbabies.net

Radek Neškrabal

na živo 5.5.
Původně vystudovaný technik, se vydal na svou cestu za poznáním, tajemstvím moudrého těla a jeho schopnosti navracet se k přirozenému stavu zdraví v roce 1987. Postupně se zájmem objevoval alternativní přístupy ke zdraví a životu člověka v rezonanci s přírodními zákony. V průběhu svého studia různých směrů se dostal v roce 1994 k prvnímu semináři Francouzské školy kraniosakrální osteopatie, pořádaného rakouskou lektorkou Dr. Joelle-Aimee Kubisch. Tehdy se také seznámil s Českou psychoenergetickou společností a začal získávat zkušenosti s bioenergetickým léčením. V roce 1995 se poprvé blíže setkal s kraniosakrální terapií (lektorkou ve vzdělání v tomto směru byla Sabine Gerhardy Mach z Německa – konzultantka v Upledger centru v Kalifornii) a od této chvíle jeho nadšení tímto komplexním přístupem k člověku nepolevilo.

Tereza Winklerová

na živo 5.5.
Vystudovala sociologii a andragogiku na UP v Olomouci. Absolvovala trenérský program na EIF Evropském Institutu Fitness Master Diploma in Personal Training. Je také lektorkou jógy, inspiraci však čerpá také z mnoha dalších přístupů inteligentní práce s tělem a pohybem, např. BMC, kraniosakrální terapie, vývojová kineziologii, somatická embryologie, Continuum, Feldenkraisova a Alexandrova technika a mnoho dalších. Založila úspěšný projekt Kongres inteligentního pohybu, kde se lektoři různých metod a účastníci z řad laiků i odborníků navzájem inspirují a hledají to, co je spojuje.

Jana Slavíčková

na živo 5.5.
Provede vás tzv. Rituálem dokolébání - procesem Integrace porodní dynamiky. Studuje u Juliana Gustavsova - autora této metody. Základním principem je prozkoumávání našich primárních zkušeností za pomoci práce s buněčnou pamětí. Necháváme promlouvat naše tělo a učíme se mu naslouchat a číst jazyk, kterým komunikuje. Klíčovým přístupem je laskavost k sobě, soucit a láskyplná pozornost, které nám na začátku života mohly chybět. To, co v minulosti mohlo být bolestivé, se vlivem této péče postupně rozplývá a naše často nevyhovující vzorce chování a reakce slábnou. Věnuje se také poradenství a s empatií, srdcem a péčí doprovází pozůstalé procesem loučení. Stejně jako u porodu i při umírání je důležitý klid, soukromí a přítomnost blízkého člověka.

Vstupenky