UZDRAVENÍ PRENATÁLNÍCH TRAUMAT

Vědecko-somatický formát kongresu je zaměřen na téma uzdravování traumatických otisků z prenatálního a perinatálního období našeho života a jejich vlivu na život v dospívání a dospělosti.
Záměrem akce je také díky těmto poznatkům a prožitkům vyvolat společenskou změnu v přístupu k tomuto velmi významnému počátečnímu období lidských životů a podpořit tak prevenci vzniku dětských traumat.

Kdy?

3.-5. května 2024
+
22.4. od 17h do 18,30h
on-line setkání se Stephenem Porgesem

 

Kde?

Hotel Energetic, Rožnov p. Radhoštěm + ON-LINE
(změna místa vyhrazena)

Tento mezinárodní kongres bude tématicky zaměřen na pestrou škálu možností, jakým způsobem je možné přistoupit k uzdravování nepříznivých zážitků, které mají svůj původ z období v děloze - od početí až po první rok života po narození. A tím zmírnit či neutralizovat negativní vlivy těchto počátečních otisků na náš život. Naše první životní zážitky mají silný vliv na to kým jsme a jak se chováme, zanechávají v nás hlubokou stopu a ovlivňují celý náš život. Máme příležitost tyto zážitky konstruktivně zpracovat a integrovat. A být tím, kým v jádru skutečně jsme.

INTERAKTIVNÍ SETKÁNÍ NAŽIVO I ON-LINE SE SVĚTOVÝMI ODBORNÍKY Z PRAXE - ZE ZAHRANIČÍ I ČR.
Zajištěn obousměrný anglicko - český překlad.

PÁTEK 3.5.2024

09:30 - 11:30 Jaap van der Wal
13:00 - 15:00 Matthew Appleton 
15:30 - 17:30 Apab’yan Tew
18:30 - 20:00 Stephen Porges - 3.5. jen ze záznamu / 22.4. od 17hod. interaktivní on-line setkání

SOBOTA 4.5.2024

10:00 - 13:00 Radek Neškrabal
14:30 - 17:30 Dorothe Trassl
19:00 - 22:00 DušeK - s Jaroslavem Duškem, Marošem Vago, Helenou Máslovou, Ellynne Skove, Dorothe Trassl a Radkem Neškrabalem

NEDĚLE 5.5.2024

08:30 - 09:30 Tereza Winklerová
10:00 - 12:30 Thomas Verny
14:00 - 16:30 Ellynne Skove
17:00 - 18:30 Jana Slavíčková 

ÚČINKUJÍCÍ HOSTÉ

Stephen Porges

interaktivní on-line setkání 22.4. od 17h
Je profesorem psychiatrie, významným vědcem a světovou autoritou v oblasti diagnostiky a léčby traumatického stresu. Je tvůrcem polyvagální teorie, která spojuje evoluci nervového systému savců se sociálním chováním a fyziologickými stavy. Je hlavním vědeckým poradcem společnosti Unyte Health, který řídí vývoj nových produktů, terapií, výzkumných a vzdělávacích programů založených na teorii polyvagie. Je tvůrcem hudební intervence Safe and Sound Protocol (SSP) - praktické aplikace Polyvagální teorie - a spoluzakladatelem Polyvagálního institutu (PVI), neziskové organizace zaměřené na podporu výzkumu, vzdělávání a budování komunity v oblasti Polyvagální teorie. "Náš nervový systém se neustále snaží najít způsob, jak přežít, jak být v bezpečí." - Dr. Stephen Porges

Matthew Appleton

interaktivní on-line setkání 3.5.
Je psychoterapeutem, kraniosakrálním terapeutem a poskytuje integrativní terapie dětí. Je vyškolen v Core Process Psychotherapy a Integrative Body Psychotherapy. Při své práci s klienty vychází také z praxe všímavosti, somatického a psychologického řešení šoků, pre a perinatální psychologie a využívám imaginace a vnitřních energetických procesů ke zkoumání ztělesněné zkušenosti. Do své praxe začleňuje strukturální i biodynamické aspekty kraniosakrální terapie a specializuje se na práci s kojenci a dětmi. Neutišitelný pláč, neklid, koliky, problémy se spánkem a krmením mohou často souviset s dřívějšími problémy, které nebyly vyřešeny. To lze rozpoznat podle "řeči těla dítěte", může se jednat o tzv. "vzpomínkový pláč", který lze odlišit od "pláče v přítomném okamžiku potřeb", jako je hlad, únava nebo nuda.

Jaap van der Wal

interaktivní on-line setkání 3.5.
Pracoval jako docent anatomie a embryologie na univerzitě v Maastrichtu. Je lektorem v oblasti "alternativní" nebo "komplementární" medicíny, jako je jóga-školení, školení pro arteterapii a předporodní podporu, dále školení v osteopatii, kraniosakrální terapii a polaritní medicíně. V posledních letech se stále více zabývá výzkumem funkce a významu fascií a pojivových tkání v lidském těle. V této práci navázal na "transanatomické" myšlení. Vede semináře "Embryo v pohybu" jak pro laiky, tak pro profesionální zájemce jako lékaře, porodní asistentky a další terapeuty a ve stále větší míře i pro profesní skupiny jako osteopaty, kraniosakrální terapeuty, traumatology atd. Hlavním jeho zájmem je vývoj lidského embrya spolu se vším, co s ním souvisí, jako je evoluce a genetika, a to vše v kontextu s obrazem člověka a filozofií vědy. Důležitým inspiračním zdrojem je pro něj antroposofie Rudolfa Steinera a aplikací Goethova fenomenologického přístupu se mu daří překlenout propast mezi spiritualitou a humanitními vědami na jedné straně a pozitivistickou přírodovědou na straně druhé. Tuto metodu používá především na poli prenatálního vývoje lidské bytosti.

Apab’yan Tew

interaktivní on-line setkání 3.5.
Tat Apab'yan Tew je Ajq'ij - duchovní průvodce mayského rodu K'iche' z Guatemalské vysočiny. Kromě toho, že je znalcem mayského kalendáře, strážcem dne, léčitelem kostí, bylinkářem, je jediným mužem, který byl na vysočině vyškolen jako porodní bába. Během desítek let praxe si Tat Apab'yan vytvořil rozšířené schéma porozumění vědomí dítěte v době těhotenství. O jeho úvod se podělil ve své první knize - "Zrození vesmíru: Mayská věda o těhotenství". 'Mayská věda a filozofie, která studuje plození, ukazuje na posvátné a kultivované ženství. V úkonech matky se skrývají biologické a kognitivní vazby, které budou strukturovat nasazení různých forem vědomí, jimiž bude člověk čelit světu a dekantovat ho ve vnímání a interpretaci. Jeho úsilí směřovalo k tomu, aby představil dávné vědění nikoli jako folklorní příběh, ale jako vědu, která nás všechny může vysvětlit jako výsledek procesů vzniku/početí. Jedná se o plnohodnotnou vědu, která má být sdílena.

Thomas Verny

setkání na živo 4.5.
Světově proslulý lékař, psychiatr, vědec a průkopník prenatální a perinatální psychologie. Autor bestselleru Tajemný život nenarozeného dítěte. Více: www.thomasverny.cz

Dorothe Trassl

setkání na živo 4.5.
Psycholožka a učitelka jógy, která spojuje ve své práci to nejlepší z obou světů – psychického i fyzického. Kombinuje zkušenosti The Journey terapeuta, vědomého kouče a e-motion trauma jóga terapeuta.

Jaroslav Dušek

setkání na živo 4.5.
Moderuje večerní besedu v rámci pořadu DušeK. Součástí besedy bude MUDr. Helena Máslová a další účinkující z kongresu.

Helena Máslová

setkání na živo 4.5.
Lékařka, která se mnoho let věnuje psychosomatice a práci s traumatem. Dlouhodobě usiluje o humanizaci porodnictví a podporu ranné vazby matky a dítěte (bondingu).

Ellynne Skove

setkání na živo 5.5.
Licencovaná psychoterapeutka somatického tvůrčího umění se specializací na pre a perinatální psychologii. Ellynne je zakladatelkou organizace Bright Start Babies a tvůrkyní podpůrného programu pro nové rodiče a děti GoGo Babies, pracuje s dospělými i dětmi a podporuje hojení porodních traumat, terapii pro obnovení vazby a prenatální bonding. Její práce zahrnuje práci s tělem, somatické prožívání, polyvagální teorii, kreativní umění, práci s pískovými vaničkami, léčení pomocí hladiny theta, léčení energií, pohyb a další. Více zde: www.brightstartbabies.net

Radek Neškrabal

setkání na živo 5.5.
Původně vystudovaný technik, se vydal na svou cestu za poznáním, tajemstvím moudrého těla a jeho schopnosti navracet se k přirozenému stavu zdraví v roce 1987. Postupně se zájmem objevoval alternativní přístupy ke zdraví a životu člověka v rezonanci s přírodními zákony. V průběhu svého studia různých směrů se dostal v roce 1994 k prvnímu semináři Francouzské školy kraniosakrální osteopatie, pořádaného rakouskou lektorkou Dr. Joelle-Aimee Kubisch. Tehdy se také seznámil s Českou psychoenergetickou společností a začal získávat zkušenosti s bioenergetickým léčením. V roce 1995 se poprvé blíže setkal s kraniosakrální terapií (lektorkou ve vzdělání v tomto směru byla Sabine Gerhardy Mach z Německa – konzultantka v Upledger centru v Kalifornii) a od této chvíle jeho nadšení tímto komplexním přístupem k člověku nepolevilo.

Tereza Winklerová

setkání na živo 5.5.
Vystudovala sociologii a andragogiku na UP v Olomouci. Absolvovala trenérský program na EIF Evropském Institutu Fitness Master Diploma in Personal Training. Je také lektorkou jógy, inspiraci však čerpá také z mnoha dalších přístupů inteligentní práce s tělem a pohybem, např. BMC, kraniosakrální terapie, vývojová kineziologii, somatická embryologie, Continuum, Feldenkraisova a Alexandrova technika a mnoho dalších. Založila úspěšný projekt Kongres inteligentního pohybu, kde se lektoři různých metod a účastníci z řad laiků i odborníků navzájem inspirují a hledají to, co je spojuje.

Jana Slavíčková

setkání na živo 5.5.
Jana Slavice - jsem průvodkyní lidí na konci života, jejich blízkých a pozůstalých. Vystudovaná veterinářka, máma 4 synů, z nichž dva přišli na svět při domácím porodu. Tak, jak bývám přítomna umírání a smrti, vnímám silnou paralelu s procesem zrození. Přes vlastní zkušenost a zkoumání porodní dynamiky objevuji, jak zásadním způsobem ovlivňuje náš příchod a přivítání na svět to, jak následně životem jdeme. Z jakého místa se vztahujeme sami k sobě, k druhým, k životu i smrti. Věřím, že ošetřením našich raných traumatizujících zkušeností změníme nejen svůj život, ale i to, jak jednou budeme umírat. Provázím osobními transformačními rituály přechodu. Doprovázím rodiny při perinatální ztrátě. Lektoruji prožitkově - vzdělávací semináře K smrti dobrá cesta a organizuji K smrti dobrý festival v Ostravě. Facilituji pravidelná sektávání K smrti dobrý kafe po celé ČR.

Maros Vago

setkání na živo 4.5.
Maroš Vago je aplikovaný psychológ a riaditeľ firmy CBDium, ktorá sa venuje výrobe konopných esencií a integrácii prírodných spôsobov liečby do klasickej medicíny. V rámci ročného štipendia pôsobil ako supervízor pri ceremóniách v liečebnom centre v Peru, ktoré kombinuje techniky šamanského kmeňa Quechua Shipibo a západnej medicíny. V súčasnosti upúšťa od individuálnej terapeutickej praxe a zakladá koncept APU, ktorý pomáha širokej verejnosti nadviazať kontakt s vlastným vedomím prostredníctvom jednoduchých šamanských a psychologických techník.

VSTUPENKY

PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ