Synergie funkčního dechu, pohybu a relaxace

Naučíte se své tělo používat funkčně 24/7.
Je to cesta dynamické rovnováhy a zdravé pulzace.

Díky neuroplasticitě mozku můžeme společně během 21 dní
odložit dysfunkce a opět získat inteligentní tělo,
jak bylo přírodou navrženo pro optimální fungování.

Tento program zahrnuje 3 pilíře zdravé pulzace:

FUNKČNÍ DECH, FUNKČNÍ POHYB a FUNKČNÍ RELAXACE

Protože jsou naprosto neoddělitelně provázány a nelze jedno kultivovat bez druhého, ukážeme si především také jejich synergické souvislosti. Budeme společně somatickou praxí rozvíjet stav, kterému říkáme BODYFULLNESS, tedy funkční doplnění k MINDFULLNESS. Nic není statické, vše je v proměně a pohybu a způsob, jak dosahovat svého nejvyššího potenciálu je navození tzv. dynamické rovnováhy. 

Záměrem programu je poskytnout klientům praktický kontakt s potenciálem dynamické rovnováhy, jež se nám stane novým normálem. Skrze jednoduché a dobře uchopitelné principy a cvičení se navrátíme k funkčním vzorcům, jež jsou součástí formativní inteligence, kterou bylo naše tělo konstruováno a designováno pro optimální fungování. Důležité je zažití principů, nejen v úrovni kognitivní ale i praktikováním a aplikací v úrovni tělesné, což jediné vede ke skutečné udržitelné změně. Praxe, praxe a zase praxe! Hlavní cíl programu Cílem je, aby se funkční dech, pohyb i relaxace staly nedílnou součástí každého dne. Tedy není to o používání technik a návštěvách fitness. Nastavení funkčních vzorců vyžaduje práci s pozorností a tělesným vnímáním, jež potřebuje čas, kultivaci a každodenní péči. Jakmile však již díky neuroplasticitě mozku tyto zdravé funkční návyky získáme, budou se udržovat na podvědomé úrovni, bez úsilí. Naše ranní praxe bude směřovaná k aktivaci a otevření  svého nejvyššího potenciálu a večerní praxe ke snížení svalového napětí, uvolnění, odpočinku a obnovení sil pro další den v plné vitalitě.

Jak bude program probíhat? Začneme osobním setkáním, které proběhne formou úvodního rozhovoru a diagnostikou stávajícího stavu. Dále se budeme potkávat v rámci pravidelných online sezení. Klienti od nás dostanou také sadu videí, a zvukových stop, ke kterým se mohou vracet, kdykoliv během dne a dopřávat si tzv. pohybové a dechové „svačinky“, jež budou do těla kotvit nové funkční stereotypy. Vždy to bude optimální kombinace kognitivní mapy a somatické praxe.

FLOW – VÝKON BEZ ÚSILÍ

Výkon je v našich představách většinou spojen se snahou, úsilím a tlakem, ale jde to i jinak efektivněji. Existuje cesta naprosto soustředěné motivace, která se dle Csikszentmihalyiho nazývá FLOW. Jedná se o cílevědomé zaujetí, při kterém člověk plně ovládá své emoce, které mu pomáhají k lepšímu výkonu v jeho činnosti. Ve flow nejsou emoce pouze ovládnuty a usměrněny, ale pozitivně naladěny a zapojeny do řešení úkolu. Co je však potřeba doplnit, že právě postura, pohyb v optimálním svalovém napětí a funkční dech jsou klíčové k ovládání emocí. S emocemi lze efektivně pracovat propojením úrovně kognitivní - vnitřním dialogem, tedy změnou MINDSETU a úrovně somatické, tedy změnou BODYSETU.

Lektorky

Lenka Melicharová

Lektorka a council facilitátor
Lenka miluje zkoumat a objevovat principy, na kterých život, tělo a prožívání člověka funguje. Pozorováním souvislostí a souvztažností dospěla k jednoznačnému poznání, že nastavením mysli ovlivňujeme naši fyziologii, psychiku i naše vztahy a naopak. Jedním z největších AHA momentů pro ni bylo poznání vlivu kvality dechu na zdraví a na kvalitu prožívání. Organizuje poznávací a vzdělávací akce, facilituje kruhy změny paradigmatu, kde je realizován potenciál kolektivní inteligence a je certifikovanou instruktorkou dechové školy Patrika McKeowna Oxygen Advantage, pro vrcholové sportovce a manažery.

Tereza Winklerová

Lektor dechu a pohybu
Tereza vystudovala sociologii a andragogiku na UP v Olomouci. Absolvovala trenérský program na EIF Evropském Institutu Fitness Master Diploma in Personal Training. Je také lektorkou jógy, inspiraci však čerpá také z mnoha dalších přístupů inteligentní práce s tělem a pohybem, např. BMC, kraniosakrální terapie, vývojová kineziologii, somatická embryologie, Continuum, Feldenkraisova a Alexandrova technika a mnoho dalších. Založila úspěšný projekt Kongres inteligentního pohybu, kde se lektoři různých metod a účastníci z řad laiků i odborníků navzájem inspirují a hledají to, co je spojuje.