Návrat k vrozené inteligenci těla

Je důležité, zda se hýbeme izolovaně pouze přes svalovou kontrakci, či zda je to pohyb holistický skrze fasciální síť.
Jak jsme schopni vnímat svůj střed, osu, neutrál i vychýlení a odkud pohyb vychází.

POHYB - PULZACE ŽIVOTA

Naše neoddělitelně provázané pohybové a dechové vzorce jsou nejen o vnitřní mechanice a pravidlech anatomické struktury, ale také o interakci těla v čase a prostoru a také o emočním a mentálním kontextu. Je důležité, jak se opíráme o zem, jak tvoříme záměr k pohybu, jak se u toho cítíme, na co myslíme, kam je směřovaná naše pozornost uvnitř i ven, z kterého bodu na těle vycházíme do pohybu, jak se dovedeme rozprostřít a expandovat do prostoru vertikálního a horizontálního. To, zda se hýbeme izolovaně pouze přes svalovou kontrakci, či zda je to pohyb holistický skrze fasciální síť. Jak jsme schopni vnímat svůj střed, osu, neutrál i vychýlení. V jakém tempu se pohybujeme a zda jsme schopni měnit rytmus z parasympatiku, z klidu, spočinutí, cítění a pozornosti dovnitř, do sympatiku, akce, výkonu a pozornosti obrácenou ven na záměr či cíl.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

V každý moment svého života jsme vnímající, cítící, myslící a konající bytosti a naše pozornost pulzuje v rámci jednotlivých složek psychosomatických dějů. V praxi funkčního pohybu bude hlavní zaměření na děje somatické. Nejprve je nutné naučit se pracovat s pozorností v rámci tělesného vnímání a cítění. K tomu je třeba zpomalit, nesoustředit se jen na cíl, ale na proces a být otevřený své vlastní individuální zkušenosti bez hodnocení. Naše tělo vzešlo z celistvé tekutosti a z pohybů vnitřních a pak v gravitačním poli začalo tvořit pevnější struktury, abychom se mohli napřímit a pohybovat v prostoru vnějším, a tak plnit své úkoly a záměry. Gravitace je hlavní a konstantně působící síla uspořádávající naše těla a funkční pohyb směřuje k tomu, abychom s ní nebojovali, ale naopak jí využívali. První reakce na jakoukoliv situaci je vždy potřeba stabilizace, tedy „grounding-uzemění“. Proces stabilizace funkčně probíhá v každé situaci i vývojově od centra na periferii a směřuje k mobilitě, tedy celistvé reakci kontrakce či expanze. Naučíme se vnímat vnitřní celistvost těla skrze tekutiny a tensegritu-integrita tahu fasciální sítě a pak tělo napojíme do dobrého kontaktu se zemí i prostorem, aby dynamická rovnováha byla udržována v integrované lehkosti a nikoliv tuhosti svalového brnění, jež mnoho z nás neodkládá ani v čase odpočinku. Program nabídne sadu jednoduchých principů a pravidel pro sebepoužívání, sebekorekci, a seberelaxaci, jež se dají zvládnout v běhu každodenního života samostatně, ať již řídíte auto, nebo stojíte ve frontě na kávu, pracujete v kanceláři či jste s někým v interakci. Tato pravidla se budou týkat postury a pohybu těla, dechu a obličejové mimiky, kdy jedno ovlivňuje druhé a mění také naše mentální a emoční nastavení.

JAK BUDE PROGRAM PROBÍHAT?

Začneme osobním setkáním s individuální diagnostikou, na jejímž základě bude ve vzájemné interakci definován hlavní záměr pro zlepšeni. Pak se dále budeme potkávat v rámci online sezení, která vám umožní konzultovat pokroky i nezdary. Součástí programu je sada videí, a zvukových stop, ke kterým se můžete vracet, pro lepší ukotvení nových funkčních stereotypů. Vždy to bude optimální kombinace kognitivní mapy a somatické praxe.

Lektorka

Tereza Winklerová

Lektor dechu a pohybu
Inteligence těla mě stále fascinuje. Absolvovala jsem již řadu seminářů a výcviků od trenéra fitness a učitele jógy, dále přes kraniosakrální terapii, vývojovou kineziologii, BMC, Continuum movement, Feldenkraisovu metodu a mnoho dalších. Inteligentní pohyb pro mě směřuje k fúzi jednotlivých metodologických přístupů, tedy k jakémusi odšťavnění na ty nejlepší esence z nich a jejich vzájemné provázání do principů, jež se dají praktikovat ve vašem běžném životě, kdy není času nazbyt. Opírám se o tradiční přístupy v kontextu poznatků moderní vědy, které se stále dynamicky vyvíjejí. Proto jsem také založila projekt Kongres inteligentního pohybu, kde se již mnoho let lektoři různých metod a účastníci z řad laiků i odborníků navzájem inspirují.