SEBEPOZNÁNÍ 
letní pobyt pro zvídavé a odvážné

S pěti hosty se společně ponoříme do zkoumání a objevování sebe - svého těla, mysli i duše.
Nad vchodem do slavné věštírny v Delfách byly dva nápisy Gnóthi sautón „Poznej sám sebe“ a Medén ágan „Nic příliš“,
a to jsou i naše hesla pro tento čtyřdenní sebepoznávací pobyt.

Kdy?

25. - 28. července 2024

Kde?

Zámek Berchtold, Kunice - Vidovice

Popis / Co vás čeká

Tento čtyřdenní pobyt na nádherném zámku Berchtold má záměr se na “sebepoznání“ podívat bez filtru konkrétní metody či techniky, ale skrze zkušenost pěti lidí, jejichž přístup sebepoznání je nevšední a inspirující.

Poznávat budeme své tělo, mysl i duši. Každý lektor má unikátní cestu, všechny však vedou ke společnému cíli a také vědomí, že sebepoznání nikdy nebude kompletní a každá nová situace nás znovu formuje jako sochař své dílo. Mít dobrý kontakt sám s sebou v plné nahotě plus i mínus, je základní nastavení pro spokojený život, plné a zdravé prožívání všech odstínů emocí i zvládání náročných situací s klidem a nadhledem.

Naší touhou je, abychom vytvořili skupinu zvídavých a odvážných lidí, jež se nebudou bát do programu vstupovat také svými postřehy a příběhy a budeme se tedy sdílet a inspirovat navzájem. A samozřejmě nebude vzhledem ke skladbě lektorů chybět také humor, víno a zpěv:-)

PROGRAM:

čtvrtek 25.7.

10:00 – 13:00 Tereza Winklerová a Marian Jelínek: SEBEKOUČINK

OBĚD

15:00 – 18:00 Marek Ščotka: RODINNÉ TROJÚHELNÍKY

VEČEŘE

20:00 – 22:00 seznamovací večírek s kytarou

Pátek 26.7.

7:30 – 8:30 Ranní cvičení Tereza Winklerová: EMBODIMENT – ZTRACENÉ UMĚNÍ VNÍMAT SVÉ TĚLO

10:00 – 13:00 Marian Jelínek: SEBEKOUČINK

OBĚD

15:00 – 18:00 Tomáš Bušek: POHLED Z KONCE (BUDU PŘED POSLEDNÍM VYDECHNUTÍM)

VEČEŘE

20:00 – 22:00 projekce filmu Civilizace

 

Sobota 27.7.

7:30 – 8:30 Ranní cvičení Tereza Winklerová: EMBODIMENT – ZTRACENÉ UMĚNÍ VNÍMAT SVÉ TĚLO

10:00 – 13:00 Tereza Winklerová a Marian Jelínek: SEBEKOUČINK

OBĚD

15:00 – 18:00 Petr Horký: SEBEPOZNÁNÍ NA POLÁRNÍCH I MENTÁLNÍCH EXPEDICÍCH

VEČEŘE

20:00 – 22:00 Kruh kolektivní inteligence

 

Neděle 28.7.

7:30 – 8:30 Ranní cvičení Tereza Winklerová

10:00 – 13:30 Tereza Winklerová a Marian Jelínek: SEBEKOUČINK

OBĚD

VOLNÉ ODPOLEDNE na procházku po okolí

19:00 – 21:00 Filozofování na zámku, moderátor: Marian Jelínek/ hosté: Jaroslav Dušek a Antonín Baudyš
VÍCE INFO ZDE (tento večer je součástí Vaší vstupenky):
https://aktivace-potencialu.cz/akce/filozofovani-na-zamku-letni-vecer-s-jaroslavem-duskem-a-tondou-baudysem/

 

TÉMATA VYSTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČINKUJÍCÍCH:

MARIAN JELÍNEK: SEBEKOUČINK

Opírá se o své renesanční vzdělání, bohaté životní zkušenosti, úspěchy i neúspěchy a metodika, jež používá je jeho vlastní soustava postupů, která se mu v průběhu let a v tlaku praxe vydestilovala do esence 4pilířů práce se subjektivním světem. Nepřebírá tedy jen slepě techniky koučovacích škol, ale s tím, co předává je osobně spojen, proto je jeho projev velmi autentický, energický a vtahující do praxe. Metodika, kterou používá je jednoduchá, přehledná, snadno použitelná a aplikovatelná, jak pro sportovce či top manažera tak i běžného člověka...zvládání trémy, nervozity, emocí, koncentrace a období nezdaru tvoří důležitou součást nejen sportovního světa. Každý z nás občas pocítí v různých situacích pocity strachu, obav, nejistoty, které se mohou projevit v práci či osobním životě. Aby člověk uspěl v jakékoliv oblasti, měl by umět tyto negativní a nechtěné myšlenky zvládat, ne však potlačovat.

 • Pochopíte důležité souvislosti evolučního vývoje, poznáte fyziologii a biochemii těla, jež reaguje na naše myšlenky i emoce. 
 • Budeme si také klást otázky, kdo jsem vlastně já a čí jsou myšlenky, které nechceme. 
 • Naučíte se zvládat své strachy, obavy nebo jiné emoce, které vás brzdí a dozvíte se, jak prakticky koučovat sami sebe. 
 • Dostanete sadu nástrojů, které budete moci rychle a efektivně použít i v krizových situacích. 
 • Dotkneme se filozofie, otázky smyslu existence v rovině individuální i globální, nahlédneme do antroposofie. 
 • Blíže se podíváme také na téma flow, jako stavu přítomnosti a optimálního využití schopností – minimum úsilí a maximální výkon.

 

TEREZA WINKLEROVÁ: EMBODIMENT – ZTRACENÉ UMĚNÍ VNÍMAT SVÉ TĚLO

Mnozí z nás prožívají život přes tolik pojmových filtrů naší mysli, že se těžko spojujeme se svobodou a radostí, která je nám přirozená, kterou jsme znali jako děti a jež je ve skutečnosti bazální podstatou toho, kým jsme. Můžeme zestárnout, aniž bychom si uvědomovali, že jeden z nejmocnějších nástrojů, jak uniknout z bolestivých uzlů, do kterých se sami zavazujeme, máme doslova na dosah ruky: NAŠE TĚLO

Český psychiatr Filip Španihel říká: „Struktura lidského já připomíná cibuli, která má různé vrstvy. Ta naše autobiografická, celá naše identita a příběh, je přitom až vnější vrstvou. Jádro téhle cibule tvoří naše vtělené já, tedy integrace signálů, které přicházejí z těla. To je náš základ.“

Během praktických vstupů se s Terezou se budeme snažit otevřít skořápku dichotomie mysli a těla a vyzkoušíme si prakticky somatické nástroje, které nás spojují zpět s vtělenou moudrostí. Tyto nástroje mají tu moc proniknout za mentální konstrukty, skrze jejichž filtry zažíváme náš svět, a vedou nás přímo k žití plně přítomného, smyslů – plného, ztělesněného lidského života.

Embodiment je slovo, které zatím v češtině nemá svůj ekvivalent, ale dá se to volně přeložit jako vtělení, tedy zpřítomnění se v těle až do jeho buněčných struktur, schopnost vnímat signály z našeho vnitřního prostředí a seberegulovat se dle naší volby, je to o převzetí zodpovědnosti za své reakce a jejich kultivace. Jedná se o vystoupení z konceptuálního sebeuvědomění, což je vyprávění příběhů našeho ega, do přítomnosti tělesné reality tady a teď, tedy do sebeuvědomnění vtěleného - "embodimentu" 

Zkusíme se velmi prakticky navrátit k této ztracené schopnosti vnímat své tělo, dnes už existuje nespočet vědeckých studii, které ukazují že schopnost vtěleného sebeuvědomění a schopnost emoční seberegulace jsou naprosto propojené.

Okruhy kterých se dotkneme:

 • VÝVOJOVÉ VZORCE OD BUŇKY AŽ K ČLOVĚKU – jak ontogenetický vývoj kopíruje fylogenezi
 • VNÍMÁNÍ – subjektivní a objektivní realita
 • NEURORECEPCE – vnímání bezpečí pod hladinou vědomí
 • AUTONOMNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA OPTIKOU POLYVAGÁLNÍ TEORIE
 • KOREGULACE, AUTOREGULACE, EKOREGULACE - nástroje modulace nervového systému
 • SEBEUVĚDOMĚNÍ KONCEPTUÁLNÍ A VTĚLENÉ
 • SOUVISLOST MEZI TĚLESNÝM SEBEUVĚDOMĚNÍM A REGULACÍ EMOCÍ
 • 3 ANATOMIE: BIOLOGICKÁ, KULTURNĚ-SOCIÁLNÍ, INDIVIDUÁLNÍ
 • ANATOMIE EMOCÍ - sedimenty zkušeností ovlivňují náš tělesný tvar a ten zpětně naše emoce
 • RYTMUS JAKO INDIVIDUALIZOVANÁ POLARITA – 4ELEMENTY V RYTMU ŽIVOTA
 • NAŠE SMYSLY JAKO NÁSTROJ UKOTVENÍ V PŘÍTOMNOSTI
 • POSTURA A POHYB JAKO NÁSTROJ CENTRACE A GROUNDINGU
 • DECH A HLAS JAKO EXPRESE PROŽÍVÁNÍ 
 • SOMATICKÁ MEDITACE

 

TOMÁŠ BUŠEK: POHLED Z KONCE (BODU PŘED POSLEDNÍM VYDECHNUTÍM)

Je obvyklé, že nahlížíme a plánujeme svůj život a svět z bodu TADY A TEĎ do budoucna. Občas ovšem bývá užitečné podívat se z konce směrem zpět. Možná zahlédneme jiné priority, odlišné hodnoty a situace, které ještě nenastaly, ale vedou k tomu, abychom naší stávající formu jednou opouštěli zcela naplnění a bez jakéhokoli pocitu dluhu vůči životu, ostatním či sobě.

Toto odpoledne za pomoci vizualizace, imaginace, časové osy a práce s nevědomou částí mysli zahlédneme zdrojové body a momenty našeho života. A to včetně části života, který se ještě nerealizoval.

Co nám to může přinést?

 • 1. Jasnost priorit a hodnot
  Pohled z bodu smrti nám pomáhá identifikovat, co je v našem životě skutečně důležité. Když si představíte sebe na konci svého života, můžete snadněji rozeznat, které věci mají skutečný význam a které jsou méně podstatné. Tento proces může vést k redefinování vašich hodnot a cílů.
 • 2. Motivace k pozitivním změnám
  Reflexe nad životem z této perspektivy může být silným motivačním nástrojem. Uvědomění si, že život je konečný, může povzbudit jednotlivce k tomu, aby provedli změny, které dlouho odkládali, a žili více v souladu se svými opravdovými touhami a cíli.
 • 3. Zlepšení mezilidských vztahů
  Pohled z bodu smrti často zdůrazňuje důležitost mezilidských vztahů a lásky. Může vás přimět k tomu, abyste věnovali více času a energie svým blízkým, vyřešili konflikty a projevovali více lásky a uznání vůči těm, na kterých vám záleží.
 • 4. Redukce stresu a zvýšení spokojenosti
  Když se soustředíme na to, co je pro nás skutečně důležité, můžete snížit stres a zvýšit svou celkovou životní spokojenost. Eliminace nepodstatných činností a zaměření se na to, co vám přináší radost a naplnění, vede k kvalitnějšímu a šťastnějšímu životu.
 • 5. Lepší rozhodování
  Tato technika vám může pomoci při rozhodování. Když zvážíme své rozhodnutí z perspektivy konce života, může nám to poskytnout jasnější pohled na to, jaká rozhodnutí jsou v souladu s našimi hodnotami.
 • 6. Žití přítomným okamžikem
  Uvědomění si konečnosti života může povzbudit k větší přítomnosti a vědomému prožívání každého okamžiku.

MAREK ŠČOTKA – RODINNÉ TROJÚHELNÍKY V PRAXI

Rodinné trojúhelníky jsou mnohostrannou alternativní diagnostickou a terapeutickou metodou z autorské dílny Marka Ščotky, jejímž posláním je pomoci člověku k prohlédnutí a pochopení do hloubky zásadních souvislostí v jeho blocích a traumatech z mateřské rodiny, vlastní rodiny a vlastního života, která mu brání žít naplno, šťastně, vášnivě, zdravě a smysluplně podle svých vznešených představ.

Metoda Rodinné trojúhelníky zkoumá konkrétní rodinný systém daného člověka, v němž žil a vyrůstal, který měl na něj zásadní vliv při utváření jeho místa v rodině, formy jeho osobnosti a forem vztahů k rodičovským autoritám vč. prarodičovských a k sourozencům. Zkoumá konkrétní formy vztahů mezi základními rodinnými rolemi Táta - Máma - Dítě + Poutník. Mateřská rodina a její rodinný systém nám dává základní návod na život. Utváří nás. Vztahy mezi členy mateřské rodiny definují naše místo v systému i naši osobnost, kdo jsme a jací jsme zpravidla na dlouhá léta dopředu. Mateřská rodina je klíčem k životu. Existuje přímá souvislost mezi tím, co jsme žili v mateřské rodině a tím, jak potom žijeme v dospělosti i ve stáří. Současně v každém z nás existuje neuchopitelný ideál, jak by to mělo být podle nás správně. Prostě to nějak záhadně víme, cítíme. A pokud tomu tak je i u vás, podařilo se vám jej už zavést ve vlastním životě, rodině nebo ve vaší firmě?

Metoda Rodinné trojúhelníky pomáhá člověku řešit nejen vztah k sobě samému, ale také zpětně k jednotlivým členům mateřské rodiny (vč. nenarozených sourozenců) až do linie prarodičů, stejně jako vztahy k životním partnerům a dětem (vč. těch nenarozených) až do linie vnoučat. Můžeme tak z jednoho místa přímo ovlivnit až 5 generací okolo sebe současně! 

Metoda Rodinné trojúhelníky se zabývá také řešením vztahových a jiných potíží ve spojovaných rodinách např. po předchozím rozchodu, rozvodu nebo úmrtí některého z rodičů.

Metoda Rodinné trojúhelníky má přesah také do podnikatelské sféry, do fungování firemních systémů. Firma je obvykle totiž to samé, co rodina. Platí v ní stejná pravidla a její majitel je také pouze člověk. 🙂

Více se o metodě Rodinné trojúhelníky můžete dozvědět od Marka Ščotky | www.marekscotka.cz formou kurzů, přednášek, osobních konzultací nebo ve videích na jeho Youtube kanále, ve stejnojmenných FB diskusních skupinách nebo v podcastech Od zítřka jinak.

 

PETR HORKÝ - SEBEPOZNÁNÍ NA POLÁRNÍCH I MENTÁLNÍCH EXPEDICÍCH

Každá výprava nakonec míří hlavně k poznání sebe sama. Někdy to je docela utrpení. 

Na polárních cestách se říká, že kam chce hlava, tam se dostane i zbytek těla. Není to tak úplně pravda, samotné myšlení nestačí, tělo také musí být připravené na fyzický výkon. Ale ilustruje to skutečnost, že pokud člověk nemá jasno, proč se vydal na cestu do podmínek, které nejsou uzpůsobené pro život, pak začne mít brzy problémy. Na expedicích po světě i na severní anebo jižní pól je potřeba mít jasno v hlavě i v těle. Jsou případy silných mužů, kteří nedorazili do cíle, jsou případy drobných žen, které dorazily, kam chtěly. Jak to? Asi budete souhlasit, že jenom o síle to není. Je potřeba znát se. Poznat se. Neobelhávat se. Věřit si.
Rád říkávám, že v přeneseném slova smyslu jsme polárníci všichni, každý z nás je na expedici. Jen v poláru je to snáz poznat.
V Evropě to snadno přehlédneme. Ale to neznamená, že nás výsledek nemůže zničit. 

 • Kým jsem a kdo jsem. A proč jsem tady.
 • Výběr cílů a cesta k jejich naplnění - a za jakou cenu
 • Limity našeho těla a myšlení.
 • Ideje i fundament, tělo i duše. Vůle i síla. Touha i jídlo. 
 • Adaptace a přijetí nejistoty
 • Vnitřní dialog, vnitřní upřímnost. Mentální cesta tvorby.
 • Zranitelnost, slabost, selhání, neúspěch.
 • Přijetí úspěchu a vítězství. 
 • Práce s naší energií a kde ji brát.
 • Strukturované myšlení a intuice

 

Průvodci

Marian Jelínek

Kouč, manažer, hokejový trenér
Sportovní trenér, manažer, specialista na motivaci a mentální koučink. Marian je kouč s hlubším zájmem o psychologii a filosofii, které aplikuje do své každodenní práce. Je spoluautorem několika knih a držitelem doktorátu z kinantropologie. V pětadvacetileté praxi hokejového trenéra pracoval nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Mezi jeho největší úspěchy patří titul MS 2005 z Vídně, 2 tituly mistra extraligy s HC Sparta Praha a vítězství Prezidentského poháru s HC Plzeň. Do povědomí veřejnosti se zapsal také díky desetileté spolupráci s Jaromírem Jágrem. Své zkušenosti z vrcholového sportu přenáší i do “vrcholového” byznysu v podobě koučinku, školení a přednášek. Je profesním garantem a vyučujícím v rámci zaměření Psychologie pro manažery na NEWTON University. www.marianjelinek.cz

Tereza Winklerová

Lektorka inteligentního pohybu a dechu
Tereza vystudovala sociologii a andragogiku. Absolvovala trenérský program na EIF Evropském Institutu Fitness. Je také lektorkou jógy a inspiraci však čerpá také z mnoha dalších přístupů inteligentní práce s tělem a pohybem. Založila úspěšný projekt Kongres inteligentního pohybu a dlouhodobě se věnuje somatické inteligenci a tzv. embodimentu, tedy jak být dobře v těle přítomný, všímat si jeho projevů a kultivovat nástroje autoregulace. Přednáší, vede workshopy, jak pro veřejnost, a tak odborné publikum. Spolupracuje s Marianem Jelínkem v rámci programu Sebekoučinku. www.aktivace-potencialu.cz a www.pocatky-zivota.cz

Petr Horký

režisér-dokumentarista, producent, spisovatel, moderátor
Petr je český režisér-dokumentarista, producent, spisovatel, moderátor, youtuber a neohrožený dobrodruh, který na své cestě potkal mnoho velmi významných lidí, se kterými měl možnost rozprávět od Thora Heyerdahla přes Arthura C. Clarka až po Deepak Chopru. Jako jediný Čech došel na severní a jižní pól i na Pól chladu – nejchladnější obydlené místo světa, na lyžích přešel Grónsko, uskutečnil první zimní přechod mongolského jezera Khovsghol, potápěl se se žraloky i probíjel junglí. Je autorem asi 100 dokumentárních filmů. Za celovečerní dokument Století Miroslava Zikmunda byl nominovaný na Českého lva. V kinech běžel další jeho distribuční dokument Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa. Na Prima ZOOM běží jeho talkshow Hausbot Petra Horkého, která se úspěšně rozvíjí i na youtube kanálu. www.petrhorky.cz

Tomáš Bušek

Firemní konzultant
Tomáš je podnikatel a konzultant se zaměřením na netriviální obchod. Působil v managementu nadnárodních firem v pozicích odpovědných za výkon společnosti. V roce 2003 založil úspěšnou společnost Towers Consulting, která pomáhá svým zákazníkům se strategickým rozvojem. Rád cestuje, zabývá se přírodními kmeny a jejich rituály. Tyto zkušenosti pak přenáší do moderních firem jako lektor, kouč a konzultant a firemní šaman na vedlejší úvazek. Jeho posláním je navracet do firem lidství a vnímavost. www.tomas-busek.cz

Marek Ščotka

Psychosomatik, numerolog, etikoterapeut a mnohem víc
Marek se zabývá se individuální pomocí lidem v oblasti psychosomatiky, symboliky těla, numerologie a etikoterapie. Zaměřuji se na řešení osobních zdravotních a psychických potíží, životních křižovatek, vztahových potíží, rodinných a rodových zátěží. Vede také skupinové workshopy na výše zmíněná témata a věnuje se také přednáškové činnosti ve firmách, vztahy ve firmě, práce s kolektivem, firemní prostředí a atmosféra, HR, PR, label. V případě osobních terapií kombinuji své techniky se zážitkovými rituálními masážemi. www.marekscotka.cz

VSTUPENKY

Cena zahrnuje: program, zámecké ubytování na 3noci, plnou penzi, filozofování na zámku s Jardou Duškem a Antonínem Baudyšem.