Víkend tří workshopů

SEBEPÉČE O SRDCE, NERVY A PÁTEŘ

Kdy?

11.-12.11.2023
11.11. 10:00-12:30
11.11. 14:00-19:00
12.11. 10:00 - 16:00

 

Kde?

Studio K3, Karlovo nám. 319/3, 120 00 PRAHA 2

+ možnost on-line přenosu, včetně videozáznamu

INTELIGENCE SRDCE
11.11. 10:00-12:30

V tomto workshopu prozkoumáme, co je to ‚srdeční inteligence‘, proč je důležitá a jak se můžeme naučit naladit se na srdeční inteligenci pomocí praktických cvičení.

Tato cvičení zvyšují to, co je známé jako „koherence srdce“. Lze tak uvést své srdce do souladu s mozkem a tělem. Tato jednoduchá cvičení zvyšují naši odolnost vůči stresu, oživí naše vztahy, naladí se na vtělenou moudrost. Když je naše srdce koherentně naladěno, můžeme snadněji projevit své nejvyšší záměry a nejpozitivnější výsledky pro jakoukoli situaci.

Jste schopni přeměnit každodenní výzvy ve zdravější, odolnější a produktivnější energii.

Vyzkoušejte vědecky podložené techniky, které vám umožní získat více intuice, snížit pocity přetížení, strachu a nejistoty a využít inteligenci svého srdce k ovlivnění také planetárního vědomí.

Nahlédněte do průlomového výzkumu komunikace srdce/mozek/tělo.

Staňte se svědky ukázky biologické komunikace srdce a mozku v reálném čase díky technologii „emWave Pro“.

Srdce bylo ve starověkém Egyptě považováno za organický motor těla a za sídlo inteligence, symbol náboženského a duchovního významu. Byli si vědomi, že se zde shromažďují veškeré lidské emoce a životní síla člověka. Bylo považováno za jednu z osmi hlavních částí lidského těla. Srdci byl přisuzován mnohem větší význam než například mozku. Jako protiklad k ostatním orgánům muselo být v mumii pečlivě uchováváno, aby orgán zůstal neporušený pro věčný život.

Tato vnímání srdce dnes potvrzují i nové vědecké poznatky…. naše srdce je rozhodně více než jen, jak nás učí ve škole, "pumpa krve". A není náhoda, že se vytváří také jako první orgán v prenatálním období.

Srdce obsahuje nervové buňky tzv. senzorické neurity (cca. 40.000), které neustále komunikují s naším mozkem, mají schopnost cítit, vnímat a pamatovat si.

 

KOTVY PRO NERVOVÝ SYSTÉM
11.11. 14:00-19:00

Mám nervy! Jak častý výrok…ale někdo s těmi nervy umí zacházet jaksi lépe a kreativněji. Všimli jste si, že když se ocitáme v turbulentních emocích a stresu, jako by nám při našich reakcích klesala inteligence? Naskakujeme do myšlenkových a behaviorální vzorců, které jsou nám známé a automatické, mizí možnost svobodné volby zvolit si svůj postoj. Má to svůj naprosto jasný fyziologický důvod, krev se nám nahrne do svalů, jež vysíláme do akce boje nebo útěku, nebo zcela zamrznem…naše rozhodování řídí nižší resp. zvířecí úrovně nervového systému, v tu chvíli je nutné přežít a není třeba filozofovat. Víme však, že situace, které jsou pro nás v dnešní době stresují se netýkají tolik našeho přežití, ale spíše ohrožení našeho ega, nebo-li osobnosti.
Zde je ryze lidskou možností nenechat se unést jen na energii nižšího plazího a savčího mozku, který má obrovskou sílu a jsou situace, kdy jde o život a je třeba je nechat konat svou automatickou práci, ale můžem oslovit náš nervový systém způsobem, kterým si vytvoříme prostor mezi stimulem a reakcí a můžeme zvolit strategii, jež vede k souladnějšímu, klidnějšímu, soucitnému a autentickému řešení situace.

Vzhledem k tomu, že naše mentální úroveň nám je ve vypjatých situacích ne úplně dostupná k vědomému ovládání, tak se nabízejí nástroje těla, jež nám pomohou zklidnit naší fyziologii, naší hormonální bouři a poskytnou nám tu kýženou pauzu - kotvu v bouři emocí, kdy jen automaticky nešlehneme plamenem nebo se nezanoříme do beznaděje, ale stočíme kormidlo žádoucím směrem.

OKRUHY WORKSHOPU:

 1. Nervový systém (NS) hravě a prakticky
 2. Embryologický vývoj nervového systému a evoluční souvoslosti
 3. Polyvagální teorie autonomního nervového systému (ANS)
 4. Dech jako jediná funkce ANS, kterou můžeme konrolovat vůlí 
 5. Postura a kvalita pohybu jako zrcadlo našeho NS aneb tělo nikdy nelže
 6. Zacházení s prostorem, časem a úsilím jako individuální vyjádření
  Smysly – čich, sluch, vizuální vnímání, hmat, chuť jako mocné nástroje autoregulace NS
 7. Rytmus, hlas a zvuk – další portál jak být dobře v kontaktu sám se sebou
 8. Neutrál, grounding, centrace a dynamická rovnováha

Nervový systém budeme zkoumat skrze vibraci, dotek, pohyb, hru, imaginaci a vizualizaci a dostanete i jasnou kognitivní mapu struktury a funkce a spoustu praktických cvičení na domácí praxi.

PÁTEŘ VE FLOW
12.11. 10:00-16:00

Prostřednictvím naší páteře zažíváme své centrum, základní osu, která určuje naši orientaci v prostoru - co je vpravo a vlevo, vpředu a vzadu a nahoře a dole. Většinou se honíme v horizontální rovině a jen dopředu za svými cíli a obstaráváním a zapomínáme na další kvality prostoru kolem nás a zejména na svou vertikálu - tedy rozprostření se ve dvou polaritních silách, jež tvoří vnitřní harmonii v člověku, jin a jang, spojení matky země a otce nebe. Pokud to řekneme více technicky, jsme umístěni v elektromagnetickém poli země, dolů nás táhne gravitace kvalitou tíhy, ale kdyby se vypnula odplujeme za hlavou nebeskou silou lehkosti někam do centra vesmíru.

Schválně se na příští procházce městem koukejte, kolik lidí opravdu svou páteří propojuje zemi a nebe a kolik se jen tak plouží, přemoženo gravitací. Samozřejmě na tom má velký podíl i naše emoční prožívání. Když jsme ve stresu, máme se tendenci choulit dovnitř, zužovat se a padat k zemi. Nemáme moc nad svou vlastní silou a slova deprese, sklíčenost, úzkost, bezmoc perfektně vystihují i to, co se s námi děje na úrovni fyzické struktury. I na to se v našem workshopu blíže podíváme.

OKRUHY WORKSHOPU:

 1. Embryologie a vývojové vzorce a evoluční souvislosti
 2. Tensegita – páteř plovoucí v síti pojivové tkáně
 3. Ztělesněná antomie
  Emoce – energie – páteře
 4. Kvalita neutrálu – grounding a centrace
 5. Dech a páteř
 6. Pulzace a spirála a dynamická rovnováha

V tomto workshopu se budete moc potkat se svou páteří jiným způsobem, než jste zvyklí. Navážete s ní kontakt pomocí tzv. embodied anatomy – čeština pro to nemá adekvátní vyjádření, ale můžeme to volně přeložit jako ztělesněnou anatomii, tedy poznání této struktury bude na úrovni nejen kognitivní resp. informací pro náší šedou kůru mozkovou, ale prozkoumáme páteř skrze vibraci, dotek, pohyb, hru, imaginaci a vizualizaci.

DALŠÍ ZDROJE mé praxe:
Body-Mind Centering®.
Continuum Movement
Kraniosakrální terapie
Anatomy trains
jóga
Polyvagální teorie
a spousta dalších….

Cerlý víkend budeme oslovovat tzv. Buněčné vědomí
Každá buňka v našem těle má živou inteligenci. Je schopna poznat sama sebe, iniciovat akci a komunikovat se všemi ostatními buňkami. Buněčné vědomí je stav, ve kterém mají všechny buňky stejnou příležitost k vyjádření, vnímavosti a spolupráci. Naladění se na naše buněčné vědomí nás přivádí na úroveň, kde můžeme najít zdroj, ze kterého plynou složité projevy našeho fyzického, psychologického a duchovního bytí. Je to přímá zkušenost. Neexistují žádné mezikroky ani překlady. Neexistuje žádný průvodce, žádný svědek – pouze plně známé vědomí prožitého okamžiku iniciované zevnitř. Mozek se dozví informaci jako poslední. Existuje úplné poznání a pokojné porozumění. Z tohoto procesu vtělení se vynořuje cítění - víme, že to tak je, bez hodnocení a vysvětlování.

Vřele doporučujeme knihu MYSL CELÉHO TĚLA světově známého psychiatra Dr. Thomase Vernyho, která kompiluje přes 5000 vědeckých studii jež dokládají, že mysl není pouze záležitost mozku, ale je rozprostřena do celého těla a každá buňka má svou inteligenci i paměť.

Lektor

Mgr. Tereza Winklerová

Tereza vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, její cesta k práci s pohybem se pak klikatila odbočkou přes Nový Zéland a Skotsko, kde dohromady strávila skoro pět let. Živila se různě a ochutnávala, co jí v životě dává smysl. Během té doby narazila na informaci o výcviku Evropského Institutu Fitness a ve španělském městě Javea následně absolvovala trenérský program Master Diploma in Personal Training. Během zahraničního pobytu jí do cesty přišla také jóga, s níž se Tereze otevřely nové dveře k rozvíjení pohybové inteligence a k práci s dalšími složkami osobnosti skrze tělo. Absolvovala řadu seminářů, výcviků a workshopů, inspiraci čerpá z mnoha přístupů inteligentní práce s tělem a pohybem. Od jógy přes kraniosakrální terapii, vývojovou kineziologii, Bartenieff fundamentals, Labanovy analýzy pohybu, Continuum movement, Feldenkraisovu a Alexandrovu techniku a mnoho dalších. Inteligentní pohyb směřuje k integraci a synergii jednotlivých metodologických přístupů, opírá se o tradiční přístupy v kontextu poznatků moderní vědy, které se stále dynamicky vyvíjejí. Proto Tereza založila projekt Kongres inteligentního pohybu, kde se lektoři různých metod a účastníci z řad laiků i odborníků navzájem inspirují a hledají to, co je spojuje.

Vstupenky

Cena za balíček zahrnuje vstup na všechny tři workshopy + časově neomezený videozáznam ze všech třech workshopů, díky kterým se můžete k praktickým cvičením vracet na denní bázi + 10 video nahrávek pro každodenní praxi, jež v praxi shrnuji principy z workshopu.
PRO MIMOPRAŽSKÉ JE MOŽNOST DOMLUVIT V MÍSTĚ KONÁNÍ NOCLEH - 250kč/noc.