OBJEV SVOJI INTELIGENCI TĚLA!

Tento workshop vede Karl Grunick - učitel zenové přítomnosti a naprostého mistrovství v práci s energií plně v těle. Společně budeme objevovat přístup k našemu pravému energetickému potenciálu inteligence těla.
Workshop bude probíhat v německém jazyce s překladem do jazyka českého.

Kdy?

22. - 25. května 2023

Kde?

Jagava Permafarma, Veselice   (60min. od Prahy)

 (pokud máte zájem o spolujízdu, pište na info@aktivace-potencialu.cz, pokusíme se ji cca týden před akcí zorganizovat) 

Na co se můžete těšit

Jednoduše na objevování své inteligence těla nebo-li své KI. KI je zkratka pro Körper Inteligenz, alias tělesnou inteligenci. Ano tělo má vlastní inteligenci, která se liší od druhů inteligencí mysli, které jsme zvyklí často hodnotit, a dokonce i měřit. Na tomto workshopu se budeme spojovat s touto přirozenou inteligencí těla, která je nám k dispozici neustále a vždy „ví“, co je pro nás to pravé a kudy se v životě vydat. Určitě jste v životě zažili situace, že tělo vysílalo signály „stop, tudy ne“, ale hlava se měla tendenci rozhodnout jinak a toto rozhodnutí podporovala velkým množstvím smysluplných a logických argumentů. Často pak od sebe i druhých slýcháme tu větu „já to věděla/věděl“.  Vnímat a následovat inteligenci těla dokážeme vždy, když jsme v přirozeném stavu bytí, v tzv. neutralitě. V tomto stavu nedochází k posuzování, hodnocení, chtění, úsilí, dosahování, zbavování se čehokoli, odmítání, bojování, přivlastňování si čehokoliv apod., jedná se o stav naprosté bdělosti a neduálního vnímání. Funguje v něm jednoduchý semafor „červená - cesta je zavřená“, „zelená - cesta je otevřená“. A zároveň je tento stav blahodárný v kontextu přirozených samouzdravovacích procesů. Naše inteligence těla má vždy tendenci směřovat a navracet vše do rovnováhy a tělesné homeostáze, je důležité neklást jí v tom překážky, které nevědomě díky našim přejatým mylným přesvědčením vytváříme. 

Obsah/téma workshopu: 

Tento intenzivní velmi praktický workshop Objev svoji inteligenci těla je Karlem veden způsobem, jež propojuje kognitivní uchopení s bezprostředně následovaným somatickým prožitkem. Tedy verbální vysvětlení principu fungování energie doplňuje vnímatelný prožitek, který je potvrzením zmíněného. Například prostřednictvím kineziologických svalových testů. Na různých situacích z reálného života je možné ukázat, zda nám zvolený přístup prospívá či nikoliv, jednoduše například tím, zda je náš svalový tonus oslaben nebo posílen. 

Nejedná se tedy o změnu reakcí nebo chování nebo strategie, ale o změnu vnitřního stavu, která vše zažívané promění, včetně způsobu vnímání dané situace.

Je také opravdu téměř nemožné popsat přesně, způsob, kterým Karl pracuje, jelikož on sám slova používá úsporně a míří jimi vždy přesně. Stěžejní je pro něj somatická praxe, tak aby účastníci měli zkušenost vtělenou. Verbalita nás vede skrze slova do prostoru konceptů mysli, a tedy do těkavé rychlosti myšlení, hodnocení, škatulkování a složitosti. Karlova cesta je cesta jednoduchosti, zpomalení a cítění, kdy je inteligence těla prožívána až na buněčné úrovni. Vede nás také k ochutnání stavu neutrality, či bodu 0 mezi tahem polarit, bodu uvolnění a zároveň bdělosti. Stavu dynamického klidu, ve kterém je nám k dispozici nejvíce energie pro blízké setkání s výzvami života, kdy dovedeme reagovat autentickým způsobem a propojit se s lidmi z oblasti srdce, jež jak již bylo zjištěno, institutem HeartMath, je vnímajícím, myslícím a pamatujícím si orgánem stejně jako mozek. 

Karl v rámci seminářů učí nejdůležitější energetické principy, skrze řadu praktických edukačních situací, ve kterých je tělesný prožitek tak markantní a silný, že jej nelze vysvětlit hlavou. Ze semináře tedy neodcházíte s technikou či metodou tedy FORMOU či návodem, ale s otiskem prožitku, tedy OBSAHEM, který pak může flexibilně tvarovat správnou formu dle potřeb různých životních situací. Zažijete, když měkké přemáhá to tvrdé a odvaha ke zranitelnosti se ukáže jako ta největší transformační síla.  

Jak již bylo zmíněno výše, je velmi těžké tyto skutečně transformační zkušenosti zaznamenat slovy. Pro opravdové pochopení toho, co tato moudrost přináší, je třeba to zažít na vlastní zkušenosti.

Již brzy v ČR vyjde také překlad Karlovy knihy "Objevte svoji inteligenci těla", a to díky nakladatelství Bohemica Books. Česká verze knihy bude pokřtěna 11.3.2023 u příležitosti konání nového formátu vědecko-somatického kongresu s názvem Mysl těla aneb Buněčná inteligence a paměť, více zde: www.thomasverny.cz .

Průběh workshopu:
Začíná v pondělí ve 14hod a končí ve čtvrtek ve 13hod.
V průběhu dne jsou přestávky na oběd a příležitostné krátké pauzy. V ceně je zajištěno ubytování a celodenní vegetariánská strava.

Pokud vám termín nevyhovuje, je možné se s Karlem setkat v ČR také v jiných termínech. Více na www.inteligencetela.cz.

 

Pokud si chcete zapnout automaticky přeložené české titulky, otevřete video na počítači. Rozklikněte ikonku „Nastavení“ (ozubené kolečko) a zapněte „Titulky“. Po té zvolte ikonku „Automatický překlad“ a vyberte "Czech" - český jazyk. Automatické titulky berte s rezervou, ale věříme, že pro pochopení hlavní linky sdělení, mohou být nápomocné.

Lektor

Karl Grunick

Zenový mistr bojových umění Aikido a Chi Gong
Karl Grunick se narodil v roce 1963 v Německu. Studoval hudební pedagogiku, muzikoterapii a léčení zvukem (Sound healing, např. s Tomem Kenyonem, zvuková masáž s Peterem Hessem atd.) Léta se věnuje terapeutické práci s dechem a tělem, je skladatel a hudebník, mistr bojových umění s 34 letou zkušeností (6. dan Aikido, Iado Ken-Jutsu), mistr práce s energií (Čchi-kung) a věnuje se též mnoha dalším způsobům osobního rozvoje, např. meditaci a zenu.
Na základě všech zkušeností, a také té, že se vyléčil z „nevyléčitelné“ nemoci, vyvinul v průběhu let vlastní, specifické umění práce s energií, které nazývá KI, což znamená Inteligence těla (z německého Körper-Inteligenz), případně Kvantová Inteligence. Karl založil a vede Neue Energie Trainings Zentrum – Výcvikové centrum pro novou energii. Působí již mnoho let na volné noze jako poradce, trenér a lektor v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Itálii, Japonsku, USA a od roku 2015 též v ČR. Principy KI vyučuje ve firmách, při tréninku managementu, v práci s učiteli a sociálními pracovníky, pro sebeobranu a v terapeutickém vzdělávání. V posledních letech upustil Karl od výuky bojových umění (léta byl učitelem Aikido, viz ukázky níže) a soustředí se především na zprostředkování přímého prožitku tělesné inteligence účastníkům svých seminářů.

Vstupenky

CELKOVÁ CENA WORKSHOPU JE 16 900 Kč. Doplatek 8 000 Kč se hradí v hotovosti na místě.
Cena obsahuje čtyřdenní lektorné, ubytování, celodenní vegetariánskou stravu a organizační poplatek.