Sebepéče na každý den

NERVOVÝ SYSTÉM

Somatické kotvy pro plavbu vlnami života.
Autoregulace emocí skrze dech, pohyb, ideokinezi, zvuk, smysly, hru a zvědavost....

Kdy?

20.8.2023
10:00-17:00

 

Kde?

Studio Prana
Rožnov pod Radhoštěm

Co nás čeká?

MÁM NERVY! Jak častý výrok…ale někdo s těmi nervy umí zacházet jaksi lépe a kreativněji. Všimli jste si, že když se ocitáme v turbulentních emocích a stresu, jako by nám při našich reakcích klesala inteligence? Naskakujeme do myšlenkových a behaviorální vzorců, které jsou nám známé a automatické, mizí možnost svobodné volby zvolit si svůj postoj. Má to svůj naprosto jasný fyziologický důvod, krev se nám nahrne do svalů, jež vysíláme do akce boje nebo útěku, nebo zcelá zamrznem…naše rozhodování řídí nižší resp. zvířecí úrovně nervového systému, v tu chvíli je nutné přežít a není třeba filozofovat. Víme však, že situace, které jsou pro nás v dnešní době stresují se netýkají tolik našeho přežití, ale spíše ohrožení našeho ega.
Zde je ryze lidskou možností nenechat se unést jen na energii nižšího plazího a savčího mozku, který má obrovskou sílu a jsou situace, kdy jde o život a je třeba je nechat konat svou automatickou práci, ale můžem oslovit náš nervový systém způsobem, kterým si vytvoříme prostor mezi stimulem a reakcí a můžeme zvolit strategii, jež vede k souladnějšímu, klidnějšímu, soucitnému a autentickému řešení situace.

Vzhledem k tomu, že naše mentální úroveň nám je ve vypjatých situacích ne úplně dostupná k vědomému ovládání, tak se nabízejí nástroje těla, jež nám pomohou zklidnit naší fyziologii, naší hormonální bouři a poskytnou nám tu kýženou pauzu -kotvu v bouři emocí, kdy jen automaticky nešlehneme plamenem nebo se nezanoříme do beznaděje, ale točíme kormidlo žádoucím směrem.

OKRUHY WORKSHOPU:

  • Nervový systém (NS) hravě a prakticky
  • Embryologický vývoj nervového systému a evoluční souvoslosti
  • Polyvagální teorie autonomního nervového systému (ANS)
  • Dech jako jediná funkce ANS, kterou můžeme konrolovat vůlí (dechové praxe pro regulaci ANS)
  • Postura a kvalita pohybu jako zrcadlo našeho NS aneb tělo nikdy nelže
  • Zacházení s prostorem, časem a úsilím jako individuální vyjádření
  • Smysly – čich, sluch, vizuální vnímání, hmat, chuť jako mocné nástroje autoregulace NS
  • Rytmus, hlas a zvuk – další portál jak být dobře v kontaktu sám se sebou
  • Neutrálu, grounding a centrace a dynamická rovnováha

Nervový systém budeme zkoumat skrze vibraci, dotek, pohyb, hru, imaginaci a vizualizaci a dostanete i jasnou kognitivní mapu struktury a funkce a spoustu praktických cvičení na domácí praxi

Oslovíme BUNĚČNÉ VĚDOMÍ
Každá buňka v našem těle má živou inteligenci. Je schopna poznat sáma sebe, iniciovat akci a komunikovat se všemi ostatními buňkami.
Buněčné vědomí je stav, ve kterém mají všechny buňky stejnou příležitost k vyjádření, vnímavosti a spolupráci. Naladění se na naše buněčné vědomí nás přivádí na úroveň, kde můžeme najít zdroj ze které plynou složité projevy našeho fyzického, psychologického a duchovního bytí. Je to přímá zkušenost. Neexistují žádné mezikroky ani překlady. Neexistuje žádný průvodce, žádný svědek – pouze plně známé vědomí prožitého okamžiku iniciované zevnitř. Mozek se dozví informaci jako poslední. Existuje úplné poznání a pokojné porozumění. Z tohoto procesu vtělení se vynořuje cítění, víme, že to tak je, bez hodnocení a vysvětlování.

Vřele doporučuji knihu MYSL CELÉHO TĚLA Dr. Thomase Vernyho, která kompiluje přes 5000 vědeckých studii jež dokládají, že mysl není záležitost mozku, ale je rozprostřena do celého těla.

Lektor

Mgr. Tereza Winklerová

Tereza vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, její cesta k práci s pohybem se pak klikatila odbočkou přes Nový Zéland a Skotsko, kde dohromady strávila skoro pět let. Živila se různě a ochutnávala, co jí v životě dává smysl. Během té doby narazila na informaci o výcviku Evropského Institutu Fitness a ve španělském městě Javea následně absolvovala trenérský program Master Diploma in Personal Training. Během zahraničního pobytu jí do cesty přišla také jóga, s níž se Tereze otevřely nové dveře k rozvíjení pohybové inteligence a k práci s dalšími složkami osobnosti skrze tělo. Absolvovala řadu seminářů, výcviků a workshopů, inspiraci čerpá z mnoha přístupů inteligentní práce s tělem a pohybem. Od jógy přes kraniosakrální terapii, vývojovou kineziologii, Bartenieff fundamentals, Labanovy analýzy pohybu, Continuum movement, Feldenkraisovu a Alexandrovu techniku a mnoho dalších. Inteligentní pohyb směřuje k integraci a synergii jednotlivých metodologických přístupů, opírá se o tradiční přístupy v kontextu poznatků moderní vědy, které se stále dynamicky vyvíjejí. Proto Tereza založila projekt Kongres inteligentního pohybu, kde se lektoři různých metod a účastníci z řad laiků i odborníků navzájem inspirují a hledají to, co je spojuje.

Vstupenky

CENA: do 10.8. 1600,-/ pak 1900,- (živý workshop + 10 video nahrávek pro každodenní praxi, jež v praxi shrnuji principy z workshopu)