MATRICE ŽIVOTA

Celý víkend bude zaměřený na tělo a jeho přirozenou inteligenci směřující vždy ke zdraví a síle. Skrze širokou škálu somatických nástrojů oslovíme buněčnou paměť a vědomě kontaktujeme ohromný tvořivý potenciál, který se v nás manifestoval v prenatálním období. Máme jej stále k dispozici, pokud mu nestavíme bariéry svými přejatými omezujícími nastaveními. Jak tedy na to?

Kdy?

7.-8. října 2023

 

Kde?

Hotel Energetic, Rožnov p. Radhoštěm

Co nás čeká?

V posledních letech procházíme velmi chaotickým obdobím a z vnějšího světa k nám proudí stále spousta protichůdných informací. Tedy na racionální argumenty se spolehnout nemůžeme a stále více nás to vede do rozhodování pozvat také cítění, tedy srdce a tělo, které nikdy nelže, tedy nevysílá takové signály. Je tvořeno prouděním sil, jež statické koncepty lidské mysli nezajímají a vždy se rozhoduje v zájmu života, jehož jedinou jistotou je změna. Tyto síly jsou v nás stále přítomny, jsou odpovědné za radost z prostého bytí, za sebeléčení a vždy směřují k rovnováze, celistvosti a dynamickému klidu.

Kongres tedy obnoví svou tradici zaměřením pozornosti na náš počátek, na tento implicitní inteligentní pohyb dechu života v nás, který umožňuje vstup ducha do formy. Budeme skrze tělo a nástroje somatiky znovu kontaktovat tento ohromný tvořivý potenciál, který se v nás manifestoval na počátku, ale který stále máme k dispozici, pokud mu nestavíme bariéry svými omezujícími nastaveními. Tedy spíše půjde o to se odnaučit to, co už nám neslouží a rozpomenout se na přirozenost, která vždy směřuje ke zdraví a síle.

Na kongresu vás čekají hluboké ponory k počátkům naší existence skrze tělo a jeho buněčnou paměť. Jelikož se jedná o praxi citlivou a intimní, tak tentokrát kongres proběhne bez přítomnosti kamer a je možná jen živá účast.

AKTIVNÍ SETKÁNÍ NAŽIVO s odborníky z praxe (z ČR a SR).

Protože .... “Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ – KONFUCIUS –

Harmonogram

SOBOTA 

10:00 - 13:00 Martin Ďuriš - PRENATÁLNÍ TRAUMA JAKO INICIACE 
14:30 - 17:30 Anka Sedláčková - EMBRYO V POHYBU 
17:45 - 19:45 Michal Kindl - NUTRIČNÍ FYZIATRIE – V PODPOŘE PLODNOSTI, TĚHOTENSTVÍ A LAKTAČNÍHO OBDOBÍ 

NEDĚLE 

8:00 - 9:00 Tereza Winklerová - EMBRYOGA
9:30 - 12:30 Norbert Synčák - MYSTÉRIUM POČETÍ A TĚHOTENSTVÍ 
14:00 - 17:00 Marcela Berith - TANEC ŽIVOTA 

Workshopy

"Prenatálna trauma ako iniciácia" (Martin Ďuriš)
Perinatálnu traumu niektorí vidia ako našu hlbokú prvotnú iniciáciu, ktorú si spracúvame celý život. Povieme si niečo o bazálnych perinatálnych matriciach Stanislava Grofa a holotropnom settingu pri práci s dychom a telom. Povieme si aj o iných terapeutických prístupoch, ktoré sa zaoberajú komplexnou traumou a "post traumatic growth", rastom osobnosti u človeka, ktorý integruje výzvy tejto reality. Od počiatku, až po dnes. Ukážeme si niektoré interaktívne pohybové princípy, ktoré nám umožňujú citlivo preskúmať náš vlastný príbeh v našom tele.

„Embryo v pohybe - Naše prvé kompetencie“  (Anka Sedláčková)
Workshop je venovaný vybraným štádiám vývinu embrya, v ktorých sa  tvoria a transformujú jeho ochranné štruktúry. Tieto demonštrujú viacero základných východísk pohybu tela, mysle či spoločenských vzťahov. Ukazujú tiež, že v programe nášho vývinu príroda počíta s našou aktívnou účasťou od samého začiatku. Workshop sa cez viaceré somatické metódy zameria na témy vzťahu stability a mobility, stredu a periférie, sférického a osového vedomia. Formou pohybového skúmania v improvizácii ako aj  pevnej formy budeme hľadať vzťahy podporu embryonálnych východísk v pohybe v našom dnešnom tele.

„Nutriční fyziatrie v podpoře plodnosti, těhotenství a laktačním období“ (Michal Kindl)
Moderní život klade na páry toužících po miminku čím dál vyšší nároky, ale opomíjí takový základ jako evoluce, inspirace přírodou a využití přírodních vlivů.
Jakou roli v podpoře plodnosti hrají vitamíny, stopové prvky a enzymy?
Proč jsou opomíjeny největší objevy v dějinách medicíny?
Jak se stravou dá snížit riziko kardiovaskulárních chorob, diabetu a preeklampsie?
Co z nutričního pohledu je nezbytné pro vývoj mozku a nervové soustavy plodu?
Mechanická i psychická traumata plodu z pohledu malnutrice, hypoxie a stresu.

„Embryoga“ (Tereza Winklerová)
Pohyb je náš první jazyk … poznáváme nikoliv rozumem, ale zkušeností, prožitkem. Naše tělo má ještě jinou paměť, než je ta spojená s mozkem, buněčná paměť, otisky struktur, jež byli součástí našeho vývoje a stále se jich můžeme v dotknout, procítit ten zdravý matrix tvůrčí inteligence.
Určeno pro všechny, kdo se touží dotknout principů, které jim pomohou jejich dosavadní praxi obohatit o hlubší poznání inteligentní práce s tělem, tak aby ásany, nebyly jen drženy v určité formě silou, ale aby se projevily jaksi zevnitř, aby vykvetly a rozvinuly se v jemné síle s větší lehkostí a přirozeností. Tělo i mysl není stálé “TO“, ale POHYB, proces, stále plynoucí tvar, rozpouštění a strukturování, pulzace. Náplň workshopu propojuje poznatky získané spojením jógy, embryologie, vývojové kineziologie a bodyworkových metod jako BMC a Continuum atd.

„Mystérium počatia a gravidity“ (Norbert Synčák)
Ako prebieha inkarnácia ducha do fyzického tela z pohľadu čínskej metafyziky
O čom sa budeme rozprávať?
- Ako a prečo sa duch viaže na fyzické telo
- Prečo je dôležitá príprava na vedomé počatie
- Čo sa deje v momente počatia medzi Nebesiami, Zemou a Človekom
- Akým spôsobom duch riadi vývoj telesnej formy
- Ako sa vytvára energetický systém človeka počas prenatálneho vývoja
- Ako sa astrologické vplyvy prepisujú do vývoju plodu

„TANEC ŽIVOTA“ (Marcela Berith)
Celý vesmír, a tedy jeho plný potenciál se pohybuje v živé pulzaci, nebo chcete-li v nekonečném tanci protikladů. Otevři a zavři, aktivita a klid, nádech a výdech. Tento tanec je jeden z prvních pohybů života, který zažíváme v prenatálním stadiu v lůně své matky. Je to matrice otisknutá v nás, opakující se v neustálé sérii během celého našeho života. Máme tedy neustálý přístup k jedné ze základních zdrojových jednotek skrze naše tělo. Na našem workshopu Tanec Života rozhýbeme v sobě mocnou medicínu, abychom se dotkli této zdrojové jednotky otisknuté v buňkách našeho těla, která obsahuje veškeré informace o nás, včetně kódů naší síly, schopnosti přežít, žít a potenciálu.

Hosté

Martin Ďuriš

Pohybově-somatický terapeut a lektor, který se specializuje na integrální holotropní praxi a vědomou pohybově-somatickou práci, jako nástroj pro hlubší sebepoznávání a rozvoj. Upřímně ho zajímá téma zdraví jako takové, v jeho mnoha podobách. Ve Velké Británii studoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento směr je zaměřen na „health promotion“. Základním tématem je rozvoj jedince a komunity přes fyzickou aktivitu a umění. Toto téma zůstává i nadále jeho hlavním záměrem a předmětem dalšího studia. Základ jeho práce tvoří integrální jógová terapie, kterou vystudoval pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, kteří efektivně propojují moudrost odkazu jógy a užitečné poznatky moderní medicíny. Jeho život a způsob práce velmi ovlivňují přístupy k tělu a vědomí člověka, které pocházejí z různých tradic moudrosti, bojových umění a šamanismu. Tyto principy můžeme nalézt iv moderní medicíně, osteopatii, či současných pohybově-somatických terapeutických směrech. Sjednocující princip, který spojuje to prastaré, s tím současným, je pohyb vody, dotek, frekvence a respekt vůči síle Vnitřního Léčitele, kterou má k dispozici každý z nás. A právě tyto principy, tvoří základ Martinovy práce. Martin je facilitátorem holotropního dýchání a integrální holotropní terapie. Grof Transpersonal Training je zaměřen na transpersonální psychologii, změněné stavy vědomí, hlubší práci s tělem a vědomím. Velkou inspirací je pro něj i nadále proces orientovaná práce a následování živosti Pole. Martin přistupuje ke klientům celostním přístupům, kde logicky a citlivě spojuje poznatky a principy z různých směrů východu a západu, které podporují zdraví člověka a komunity.

Mgr. Art. Anna Sedlačková Art.D.

Anna Sedlačková (1962) působí na slovenské taneční scéně působí jako tanečnice, choreografka a pedagogička již od roku 1987 a významnou měrou ovlivnila současný tanec na Slovensku. V roce 1995 založila vlastní skupinu AS Projekt, pro kterou vytvořila kolem 15 představení. V centru jejího zájmu byl postmoderní vliv na současný tanec, který poznávala na svých uměleckých pobytech v USA od roku 1994. V USA začala v roce 2000 studovat somatický přístup Body Mind Centering®. Studium završila v roce 2019 jako BMC® učitel. Založila oz Babyfit, ve kterém se od roku 2004 spolu s Angelikou Kováčovou věnují vzdělávání v oblasti vývoje pohybu na více úrovních. Jsou licenční organizací The School for Body Mind Centering® oprávněnou poskytovat akreditované programy v tomto přístupu. Její srdeční záležitostí je práce s dětmi ai s těmi se speciálními potřebami. V posledních letech je členkou uskupení Pozdní sběr, kde se tvořivě podílela na představeních) např. Elegance Kvantového Králíka (2015), Stories of Becoming (2017), Vráskání (2019), Already there/Prostor pro dvojité samohlásky (2019), Matter a Na dlouhé lokty (2022).Představení byla uvedena nejen na domácích scénách ale iv České republice, v Rakousku, ve Švýcarsku, Velké Británii a v USA.. Specifikem její umělecké práce je využití somatického přístupu (pohyb tvarovaný zevnitř) ve vztahu k choreografii a dramaturgii (tzv. organická dramaturgie) k funkčnosti a expresivitě pohybu, otevřeným tanečním formám, improvizaci. Od roku 1996 vyučuje moderní tanec na Katedře taneční tvorby VŠMU. Vydala publikaci Základní vývojové vzorce v systému Body Mind Centering a jejich využití v tanečním vzdělávání. Aktivně pracuje na tématech propojení tanečního umění s vědeckými a společenskými tématy i na různých formách mezinárodní spolupráce.

Michal Kindl

Inovátor, výživový poradce v oblasti nutriční fyziatrie, školitel. Specializuje se na zdravé a přirozené početí. Vhodnou stravou a životosprávou podporuje plodnost žen i mužů. V rámci své praxe má za sebou naduvěřitelné výsledky. Plodnost se dá výživou velmi ovlivnit a jeho zkušenosti jsou až šokující. Za posledních přibližně sto let, bylo učiněno několik významných objevů v medicíně a většina lékařů za svůj objev obdržela Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Ve většině případů byl tento objev nějak spojen s výživou (např. objev vitamínu nebo metabolického procesu). Moderní medicína ani výživové poradenství ovšem s těmito fakty mnohdy nepracují. "Systém Kindl" je jedinečný v tom, že nepracuje s kaloriemi, gramy a nezatěžuje vás dietami. Systém Kindl je postaven tak, abyste prošli tím, co sám nazývá "osobní rozvoj v životosprávě“. Tento systém je jednoduchý, efektivní a zdravý způsob, jak pochopit zdravé stravování a metabolismus v přírodních zákonech.

Mgr. Tereza Winklerová

Lektorka jógy a dalších bodyworkových technik, Master Fitness trenérka EIF, Zakladatelka Kongresu Inteligentního Pohybu www.kongresip.com. Tereza se zajímá o to, jak jsem utvářeni, jak z jedné buňky vznikne něco tak komplexního jako je člověk, jak do tohoto procesu vstupuje jakási tvůrčí inteligence, a jak je možné se některých základních principů dotknout a využít je k větší radosti i zdraví našeho bytí. Zajímá se také o reakce našich těl na ryze hmotné stimuly, jako je gravitace, tak i na naše záměry a emoční či mentální vzorce.Její práce je inspirována mimo jiné přístupem Continuum Movement®, jež pracuje skrze fluidní kvalitu těla a vibraci zvuku, Body-Mind Centering®, který umožňuje pochopení anatomie a fyziologie skrze prožitek, pohyb a dotek. Velmi čerpá také z pozorování pohybu malých dětí a z principů přírody, jež se zrcadlí i v našich tělech

Ing. Norbert Synčák

Terapeut TCM a taoistické medicíny je již 17 let vyhledávaným školitelem a odborným konzultantem v oblasti vnitřního rozvoje, tradičního feng-šuej, čchi-kungu, technik čínské astrologie BAZI, technik časování událostí ZERI, čínské medicíny a dietetiky, vnitřní alchymie, posvátné architektury a geometrie a mezioborových oblastí. Přednášel pro desítky tisíc posluchačů, včetně vrcholných manažerů velkých mezinárodních společností. Pravidelně vystupuje na mezinárodních kongresech. Již 24 let studuje vlastnosti prostoru a času, čínskou metafyziku, filozofii a vnitřní rozvoj člověka. Je spoluautorem knih Perspectives on Psychotronics, Psychotronics in the 21st Century (CAD Press) a autorem několika menších uživatelských příruček v oblasti IT. Znalosti tradičního feng-šuej získal studiem na Akademii čínské metafyziky Mastery (Kuala Lumpur, Malajsie). Jako jeden z prvních na Slovensku vyučoval autentické techniky feng-šuej. Jeho seminářů se zúčastnily stovky profesionálních konzultantů, kteří pracují jako poradci feng-šuej na Slovensku a v České republice. Již 8 let vede pravidelná školení a semináře zaměřené na podporu lidské integrity a vlastních samoléčebných schopností pomocí technik čchi-kung. Je absolventem čtyřletého studia tradiční čínské a taoistické medicíny v Praze. Čchi-kung studoval u několika zahraničních učitelů.

Marcela Berith

Tanečnice a arteterapeutka zpěvačka, malířka, textařka. Doprovází lidi při objevování a poznání sebe sama pomocí umění. Ukazuje lidem na cestě za svou pravou podstatou, kde sídlí jejich autenticita a zdroj a jak s nimi mohou obnovit potřebné spojení. Vede semináře intuitivního léčivého tance, skládá texty písní, které zpívá, doprovází lidi transformačními rozhovory a maluje obrazy duše. Pomáhá najít cestu k porozumění odkazům vnitřního cítění pomocí tance i malby. https://www.marcelaberith.com/

Vstupenky