JÓGA A POLYVAGÁLNÍ TEORIE

Workshop zkoumající, kde se současná neurověda potkává s prastarou moudrostí jógy.

Kdy?

4.8.2024   od 9:30 do 16:30

Kde?

Studio Prána, Palackého 2192, Rožnov pod Radhoštěm

Polyvagální teorie je nový způsob, jak nám pomáhá pochopit, jak funguje autonomní nervový systém (ANS). Starý způsob chápání ANS byl velmi „vypnuto a zapnuto“ – buď byla aktivována stresová reakce, nebo byla aktivována relaxační reakce. Teorie Polvagal nabízí nový, přesnější způsob, jak pochopit, že jsou možné všechny různé úrovně aktivace. Oba systémy se mohou aktivovat současně, mohou aktivovat různé orgány současně – je to spíše číselník než vypínač. Nabízí také způsob, jak porozumět souvislostem mezi chováním, emocemi a fyziologií pramenící z těchto základních nervových platforem zapojení.

„Vagální“ v „polyvagální“ odkazuje na vagusový nerv, který je primárním kanálem parasympatického nervového systému (PNS). Nedávný výzkum Stephena Porgese a dalších zjistil, že bloudivý nerv ve skutečnosti pochází ze dvou různých míst v mozkovém kmeni; z jedné oblasti je bloudivý nerv zodpovědný za relaxační odezvu prostřednictvím aktivace PNS a druhý je primárně zodpovědný za reakci na ohrožení, čímž jsou fyziologické zdroje zpomaleny, jako při předstírání smrti.

Podle starověkého učení jsou guny tři kvality hmotné přírody. Vše se skládá z těchto tří vlastností nebo atributů: radžas, který souvisí s aktivitou a aktivací; tamas, který souvisí s pevností a uzemněností; a sattva, která je definována jako jasnost a svítivost. Myšlenka je taková, že se můžeme dívat na všechno na světě a každý předmět nebo živá věc – strom, kámen, lidské tělo, dokonce i naše myšlenky a emoce – má určitý podíl každé guny. Jedním z cílů nebo přínosů jógy je vyvážení gun v mysli a těle.

Fascinující je, že každá z gun je vidět, jak se odráží v těchto autonomních stavech, jak je popisuje polyvagální teorie. Rajas se odráží v reakci SNS „bojuj nebo uteč“. Jinými slovy, když je převládající radžas, je pravděpodobnější, že má daná osoba aktivovanou SNS a naopak – když je aktivována SNS, je pravděpodobné, že převládne rádžas. Totéž se sattvou a systémem sociální angažovanosti a tamas, které je paralelní s reakcí dorzálního vagusu, když se ANS vypne. Když se jeden stane převládajícím, je pravděpodobné, že druhý převládne, nebo je přinejmenším pravděpodobnější, že se objeví.

Jak jóga a jógová terapie podporují rovnováhu mezi gunami a nervovým systémem?

Cílem je odklonit se od „jógy na bolesti zad“ nebo „jógy na roztroušenou sklerózu“. Na každou nemoc nebo stav lze pohlížet optikou nerovnováhy v gunách nebo prostřednictvím vztahu člověka ke gunám. Protokol jógy je pak zaměřen na vyvážení gun, spíše než na konkrétní alopatický nebo biomedicínský stav. To umožňuje józe zůstat věrná své tradici moudrosti a být poskytována ve svém vlastním komplexním a soudržném rámci.

Cíle jsou z hlediska nervového systému stejné: vytvořit relaxační odezvu a také regulovat ANS a umět se snadno pohybovat mezi stavy. Tento základní nervový nebo gunový stav má fyziologické, mentální, emocionální a behaviorální účinky. Abychom se dostali k tomuto stavu větší rovnováhy a odolnosti, můžeme použít všechny aspekty jógy – ásanu, pránájámu, meditaci a jamy a nijamy – jako nástroje shora dolů i zdola nahoru.

Mezi jógovými terapeuty, učiteli a praktikujícími můžeme použít jazyk gun k popisu rovnováhy, kterou hledáme. Ale polyvagální teorie nám poskytuje způsob, jak diskutovat o tomto konceptu s lékařskými, klinickými a výzkumnými odborníky, aby mohli začít chápat jedinečný rozsah praxe jógového terapeuta.

- autonomní nervový systém optikou PVT
- pulzace, rytmus, polarita
- neurorecpce a další úrovně vnímání
- autoregulace a koregulace nervového systému
- guny a dóši v kontextu PVT
- ásany a pranajáma jako regulační nástroje NS
- zvuk a hlas jako nástroj regulace NS
- další somatické nástroje ovlivnění NS
- kontakt a dotek v jógové praxi

Lektor

Mgr. Tereza Winklerová

Tereza vystudovala sociologii a andragogiku. Absolvovala trenérský program na EIF Evropském Institutu Fitness. Je také lektorkou jógy a inspiraci však čerpá také z mnoha dalších přístupů inteligentní práce s tělem a pohybem.

Založila úspěšný projekt Kongres inteligentního pohybu a dlouhodobě se věnuje somatické inteligenci a tzv. embodimentu, tedy jak být dobře v těle přítomný, všímat si jeho projevů a kultivovat nástroje autoregulace. Přednáší, vede workshopy, jak pro veřejnost, tak odborné publikum. Spolupracuje s Marianem Jelínkem v rámci programu Sebekoučinku. S individuálními klienty pracuje v rámci embodiment koučinku a somatické facilitace.

Vstupenky